Marleen Finoulst Verschenen op 18/03/2020

In het nieuws

Op sociale media duikt steeds vaker het gerucht op dat mensen met bloedgroep A meer kans zouden hebben om besmet te raken met het nieuwe coronavirus en dat mensen met bloedgroep O juist minder kans zouden hebben. Dit alles is gebaseerd op twee Chinese studies.  Op 17 juni verscheen er een nieuw onderzoek.

Factcheck

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat bloedgroep A ietsje vaker voorkomt bij mensen besmet met het coronavirus en bloedgroep O ietsje minder vaak, in vergelijking met een niet-besmette controlegroep. Dit verband betekent niet per se dat het ene de oorzaak is van het andere. Het is dus niet omdat je bloedgroep A hebt en besmet raakt met het coronavirus, dat je in het ziekenhuis zal belanden met ernstige ademhalingsproblemen. Bovendien moet iedereen, ongeacht de bloedgroep, de opgelegde maatregelen zo goed mogelijk volgen.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Studies maart

Bij de eerste studie onderzochten Chinese wetenschappers bij 2.173 personen met een bevestigde coronabesmetting of er een verband bestaat tussen de infectie en de bloedgroep (1). De deelnemende besmette mensen waren gehospitaliseerd in drie ziekenhuizen in Wuhan en Shenzhen.

De onderzoekers vergeleken de bloedgroepen van de mensen die besmet waren met deze van niet-besmette personen uit dezelfde regio’s. Daaruit bleek dat bloedgroep A vaker voorkwam bij besmette personen (37,75%) dan bij niet-besmette personen (32,16%) en bloedgroep O minder voorkwam bij besmette (25,80%) dan bij niet-besmette personen (33,84%). De onderzoekers berekenden dat je risico op een coronabesmetting met 20% toeneemt als je bloedgroep A hebt en met 33% afneemt als je bloedgroep O hebt.

Een tweede studie bevestigt deze resultaten voor een deel, maar vond geen verband tussen de bloedgroep en de ontwikkeling van ernstige symptomen of overlijdens (2). Bovendien geven de auteurs zelf aan dat je een mogelijke verhoogde vatbaarheid voor het oplopen van het virus zeker niet mag interpreteren als een ernstiger ziekteverloop van Covid-19.

Studie juni

Enkele maanden later verscheen een nieuw onderzoek van The Severe Covid-19 GWAS Group (3). Dat onderzoek is bijzonder kwaliteitsvol, waardoor de resultaten meer betrouwbaar zijn. Toch moeten ook deze uitkomsten genuanceerd worden.

Bron
 • (1) Jiao Zhao, Yan Yang, Han-Ping Huang et al. Relationship between the ABO Blood Group and the COVID-19 Susceptibility doi: https://doi.org/10.1101/2020.03.11.20031096
 • (2) Xianfei Zeng, Hongyan Fan, Dongue Lu, et al. Association between ABO blood groups and clinical outcome of coronavirus disease 2019: Evidence from two cohorts. Doi: https://doi.org/10.1101/2020.04.15.20063107
 • (3) https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2020283

  Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

  Studies maart

  Op basis van de twee Chinese studies kunnen we niet stellen de ene bloedgroep meer of minder vatbaar is voor een besmetting met het coronavirus.

  Ten eerste gaat om observationele studies die geen oorzaak-gevolgrelaties kunnen aantonen. We kennen we weinig details over de controlegroepen. Zijn er evenveel mannen als vrouwen? Wat is de verdeling over de verschillende leeftijden? We weten dus eigenlijk niet met zekerheid of we de besmette personen en de controlegroep met elkaar kunnen vergelijken.

  Ten tweede zijn de conclusies gebaseerd op de cijfers van slechts vier agglomeraties in China. Die verschillen dan nog van elkaar: in de regio van Wuhan, Si'an en Beijing zijn mensen met bloedgroep A vaker besmet, in Shenzhen is dit eigenlijk bloedgroep AB, zo blijkt bij nadere analyse van de resultaten. Het is dus maar de vraag of deze resultaten ook gelden voor andere landen en continenten.

  Ten derde moeten we de resultaten met een korrel zout nemen. In beide studies gebruikten de onderzoekers een statistische methode die heel gevoelig is, waardoor ze kleine afwijkingen sterker in de verf kunnen zetten. In werkelijkheid is het verschil eerder zwak en niet relevant in de praktijk.

  Tot slot is er nog een verschil tussen een besmetting met het SARS-CoV-2-virus en het ontwikkelen van ernstige Covid-19 ziekteverschijnselen.

  Studie juni

  Ten eerste stellen de onderzoekers zelf dat je bloedgroep mogelijk een effect zou kunnen hebben. Niets is op dit moment 100% zeker en er is verder onderzoek nodig om dit te bevestigen.

  Niet alleen je bloedgroep, maar ook andere genetische factoren blijken een impact te kunnen hebben. Het is op dit moment onduidelijk hoe groot deze impact op een persoonlijk niveau is. De onderzoekers hadden immers weinig gegevens over onderliggende medische aandoeningen. Die kunnen ook een rol spelen in het verloop van de ziekte.

  De studie onderzocht alleen gehospitaliseerde patiënten met ademhalingsproblemen. Over mensen met milde of geen symptomen kunnen we dus geen uitspraken doen. Er blijkt bovendien dat er geen verband bestaat tussen je bloedgroep en de ernst van de ademhalingsproblemen.

  Daarnaast focuste dit onderzoek enkel op het genetische profiel van de patiënten. Ze geven geen verklaring waarom het ene profiel zou zorgen voor een meer of minder ernstig ziektebeeld. Dit moet verder onderzocht worden.

  Als laatste willen we graag benadrukken dat dit onderzoek niet betekent dat je je zorgen moet maken als je bloedgroep A hebt of nalatig mag zijn met bloedgroep O. Op dit moment gelden voor iedereen dezelfde veiligheidsmaatregelen en richtlijnen.

  Conclusie

  Uit verschillende onderzoeken blijkt dat bloedgroep A ietsje vaker voorkomt bij mensen besmet met het coronavirus en bloedgroep O ietsje minder vaak, in vergelijking met een niet-besmette controlegroep. Dit verband betekent niet per se dat het ene de oorzaak is van het andere. Het is dus niet omdat je bloedgroep A hebt en besmet raakt met het coronavirus, dat je in het ziekenhuis zal belanden met ernstige ademhalingsproblemen. Bovendien moet iedereen, ongeacht de bloedgroep, de opgelegde maatregelen zo goed mogelijk volgen.

  Referenties

  In samenwerking met Rode-Kruis Vlaanderen:

  https://www.rodekruis.be/hulp/coronavirus/#klopt-het-dat-mensen-met-bloedgroep-a-een-significant-hog...

  Foto: Vegasjon / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

  Nieuwsbrief

  Schrijf je in voor onze nieuwsbrief