Rijgeschiktheid


Wat is rijgeschiktheid? 

‘Rijgeschikt zijn’ betekent dat je geen lichamelijke of mentale aandoening hebt die je hindert om veilig te rijden.

Wanneer je slaagt voor je theoretisch rijexamen, krijg je van het examencentrum een document waarmee je op het gemeentehuis een voorlopig rijbewijs kan afhalen. Op dit document moet je een verklaring ondertekenen, die zegt dat je op de hoogte bent van artikel 24 van de verkeerwet. Deze wet zegt dat je lichamelijk en mentaal gezond moet zijn en blijven om een geldig rijbewijs te bezitten.


Wat als je een medisch probleem krijgt?

Als je een medisch probleem krijgt, geldt je verklaring van goede gezondheid niet meer. Je mag dan geen voertuig meer besturen tot er een medische keuring geweest is. Je behandelende (huis)arts beslist dan verder over je rijgeschiktheid:

1. Je bent rijgeschikt

De arts is van mening dat je met je aandoening veilig kan blijven rijden: je bent dus rijgeschikt.

Voor sommige aandoeningen is een rijgeschiktheidsattest verplicht (zie hieronder)

2. Er is verder onderzoek nodig: je wordt doorverwezen naar CARA

Soms kan de arts de gevolgen van je aandoening op het verkeer onvoldoende inschatten.

 • Hij verwijst je dan door naar CARA, het centrum voor rijgeschiktheid en voertuigaanpassing.
 • Je krijgt een medische vragenlijst, die jij en je behandelende arts moeten invullen
 • Zo nodig wordt ook een lichamelijk onderzoek en een praktische rijtest uitgevoerd. De onderzoeken bij CARA zijn gratis.
 • Als CARA beslist dat je veilig kan rijden, krijg je een rijgeschiktheidsattest (zie hieronder). Soms worden er aanpassingen van je voertuig voorgesteld (bijv. gaspedaal links installeren bij problemen van de rechtervoet).
 • Als uit de evaluatie blijkt dat je niet meer veilig met de auto kan rijden, ben je rijongeschikt.

3. Je bent niet rijgeschikt

De arts of CARA beslist dat je niet meer mag rijden: je krijgt een officieel attest, Model VII, waarop staat dat je niet rijgeschikt bent.

 • Met dit document moet je je rijbewijs tijdelijk laten schorsen bij de gemeente, binnen de vier werkdagen.
 • Je mag er ook voor kiezen om je rijbewijs niet in te leveren, maar weet dat dit voorgoed een onwettig rijbewijs blijft.

Hoelang je niet mag rijden, hangt af van:

 • het type rijbewijs;
 • de ernst van je aandoening;
 • het onderzoek van de arts.

Als de arts beslist dat je opnieuw veilig kan rijden, krijg je een rijgeschiktheidsattest (zie hieronder).

 • Hiermee kan je een nieuw rijbewijs gaan halen.
 • Je moet je rijexamen NIET opnieuw doen.


Wat is een rijgeschiktheidsattest?

Een rijgeschiktheidsattest of Model VII is een officiële schriftelijke verklaring van de arts, die bewijst dat je lichamelijk en mentaal geschikt bent om te rijden. Met dit attest moet je binnen de 4 werkdagen een nieuw rijbewijs gaan halen bij de gemeente.

Bij sommige medische aandoeningen is het wettelijk verplicht om een aangepast rijbewijs te krijgen. Op het rijgeschiktheidsattest vermeldt de arts ook de geldigheidsduur en of er bepaalde beperkingen of voorwaarden vereist zijn (bijv. enkel overdag rijden, verplicht een bril dragen, etc.).


Waarom heb ik een rijgeschiktheidsattest nodig? 

Als je met een medische aandoening blijft rijden zonder rijgeschiktheidsattest en aangepast rijbewijs:

 • overtreed je de wet en riskeer je:
  • een geldboete van 200 tot 2000 euro;
  • een gevangenisstraf van 3 maanden tot een jaar.
 • kan je aansprakelijk gesteld worden bij een ongeval, zelfs als het niets te maken heeft met je aandoening.

De verzekeraar betaalt bij een ongeval de schadevergoeding niet terug als je geen geldig rijbewijs kan voorleggen.


Wat als je beroepschauffeur bent?

Om een rijbewijs van beroepschauffeurs te halen (groep 2: vrachtwagens, bussen, professioneel personenvervoer), heb je verplicht een rijgeschiktheidsattest nodig.

 • Om dit attest te verkrijgen, moet je een medisch onderzoek ondergaan bij een erkende arts.
 • Dit rijgeschiktheidsattest wordt omgezet in een rijbewijs dat maximaal 5 jaar geldig is.


Bronnen


BESLISHULP RIJGESCHIKTHEID