Kritisch omgaan met gezondheidsinformatie

Jongeren kritisch leren omgaan met gezondheidsinformatie die ze via de (sociale) media tegenkomen, is cruciaal in tijden van overvloed aan (des)informatie. Uit onderzoek blijkt dat de Vlaamse scholieren hier nog sterk in kunnen groeien. De grootste moeilijkheden die ze ondervinden zijn: het vinden van online gezondheidsinformatie, het beoordelen van de betrouwbaarheid ervan en het toepassen van die gezondheidsinformatie in hun dagelijks leven. Daarom werkten Gezondheid en Wetenschap en Mediawijs het lespakket ‘Gezond Geweten’ uit. Met dit lespakket kan je in de klas aan de slag gaan om die kritische blik ten opzichte van gezondheidsinformatie aan te scherpen.

Doelgroep

Voor scholen en leerkrachten secundair onderwijs.

Wat komt er aan bod?

Het lespakket ‘Gezond Geweten’ bestaat uit drie modules. Voor elke module is er een theoretisch kader voorzien voor zowel de leerkracht als de leerling en zijn er bijbehorende online opdrachten voor de leerling. Het pakket is modulair opgebouwd. Zo kan jij het helemaal op maat van je klas of school invullen.

De drie modules zijn:

 1. Gezondheidsbeweringen
  1. Wat zijn gezondheidsbeweringen?
  2. (On)betrouwbare gezondheidsbeweringen
  3. Onbetrouwbare basissen
  4. Kritisch kijken naar gezondheidsbeweringen in de pers en media
 2. Gezondheidsonderzoek
  1. Het belang van wetenschappelijk onderzoek
  2. Resultaten van gezondheidsonderzoek
 3. Gezondheidskeuzes
  1. Persoonlijke gezondheidskeuzes
  2. Maatschappelijke gezondheidskeuzes

Zo gebruik je het lespakket

Elke module bestaat uit volgende delen:

 • Theoretisch kader: Hiermee willen we jou een stoomcursus geven in de theorie. Het kan best zijn dat jij niet in elk van de thema’s volledig thuis bent, en dat is helemaal oké! Wij zorgen ervoor dat jij zelfzeker en autonoom aan de slag kan gaan.
 • Oefeningen: We bieden voor elke module online oefeningen aan via het leerplatform BookWidgets™. De links naar de oefeningen kan je terugvinden in de verbetersleutel en de begeleidende presentatie. Iedere oefening heeft een moeilijkheidsgraad. Zo kan je de les perfect afstemmen op het kennen en kunnen van je klasgroep.
 • Verbetersleutel: In de verbetersleutel vind je de verbetering van de oefeningen die je leerlingen krijgen, maar dat is niet alles. We geven je ook steeds wat meer uitleg bij de oefening, krijg je de theorie voor de leerlingen te zien en geven we aan wat je leerlingen zouden moeten kennen en kunnen na het doorlopen van de oefening.

Door het modulair karakter van het pakket heb je zelf in handen hoeveel tijd je hieraan kan of wil besteden.

Dit heb je nodig

Partners

Het pakket is ontwikkeld in samenwerking met Mediawijs (logo hieronder) met de steun van minister van Onderwijs, Ben Weyts en is gebaseerd op de principes van het 'Informed Health Choices'-netwerk: www.informedhealthchoices.org

Wij danken ook de mensen die via de crowdfunding hebben bijgedragen om dit project te kunnen realiseren.