De website Gezondheid en Wetenschap heeft als doel patiënten en burgers te informeren met betrouwbare gezondheidsinformatie.

Naar schatting 75% van de mensen verwerft kennis over gezondheid via de media. Naast zeer nuttige informatie over medisch-wetenschappelijk onderzoek verschijnen er ook minder correcte commentaren en soms ronduit verkeerde adviezen. Mensen weten vaak niet wat ze nog moeten geloven.

In opdracht van de Vlaamse Gemeenschap ontwikkelde het Centrum voor Evidence-Based Medicine (Cebam) de onafhankelijke website Gezondheid en Wetenschap. De initiatiefnemers menen dat er nood is aan een onpartijdige, betrouwbare en toegankelijke informatiebron over gezondheid, gebaseerd op degelijk wetenschappelijk onderzoek of Evidence-Based Medicine (EBM). Ook ons bestuur en al onze medewerkers onderschrijven deze doelstelling en stellen zich onpartijdig op bij het checken van berichten in de media.

Het project Gezondheid en Wetenschap wordt grotendeels gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap en neemt geen advertenties op. Daarnaast ontvangen we projectfinanciering van het Rode Kruis-Vlaanderen en de Universiteit Antwerpen.

In de rubriek Gezondheidsnieuws onder de loep wordt mediageniek gezondheidsnieuws tegen het licht gehouden.

In de rubriek Patiëntenrichtlijnen worden artsenrichtlijnen ontsloten voor patiënten.