Kan een omgekeerd lepeltje in een geopende champagnefles de bubbels langer bewaren? Nee, want bij vergelijkend onderzoek vindt men geen enkel verschil tussen geopende champagneflessen met of zonder lepeltje. Om te weten of een bewering juist of fout is, moet ze onderzocht worden, bij voorkeur in een vergelijkende studie. Wat geldt voor de mythe met het lepeltje, geldt ook voor vele geneeskundige behandelingen. Wetenschappelijk onderzoek biedt daarom de beste basis in de geneeskunde. Dat is Evidence-Based Medicine of EBM. Letterlijk: geneeskunde gebaseerd op wetenschappelijke bewijzen.

Wetenschappelijk onderzoek moet van goede kwaliteit zijn: objectief, gecontroleerd en de effecten moeten vergeleken worden met een controlegroep. In het onderzoek met de champagneflessen moet je de bubbels in de flessen met een lepeltje kunnen vergelijken met de inhoud in flessen zonder lepeltje. Dat is in medisch-wetenschappelijk onderzoek niet anders.

Het Centrum voor Evidence-Based Medicine (CEBAM) is een medisch-wetenschappelijk instituut dat artsen en andere zorgverstrekkers helpt en aanmoedigt om in hun dagdagelijkse praktijk evidence-based te werken. Daartoe worden cursussen georganiseerd en EBM-richtlijnen gevalideerd die de zorgverleners in hun praktijk kunnen gebruiken. Alle universiteiten werken mee aan CEBAM, dat zelf de Belgische tak is van de internationale Cochrane Collaboration, een enorm netwerk van wetenschappers dat zich tot doel gesteld heeft geneeskunde te ontwikkelen gebaseerd op krachtig wetenschappelijk bewijs. Via deze website wil CEBAM Evidence-Based Medicine voortaan ook toegankelijk maken voor alle patiënten. EBM-richtlijnen die voor artsen bestemd zijn, worden hertaald naar EBM-patiëntenrichtlijnen.

Zoals mensen recht hebben op zuiver drinkwater, hebben ze ook recht op zuivere gezondheidsinformatie.