Het auteursrecht betreffende de website www.gezondheidenwetenschap.be en van de informatie op de website behoort, tenzij expliciet anders vermeld, toe aan CEBAM vzw, Kapucijnenvoer 33, 3000 Leuven.

CEBAM streeft naar een website die accuraat en toegankelijk is voor een breed publiek. De informatie en patiëntenrichtlijnen op de website zijn bedoeld om de lezers meer inzicht te geven in gezondheidsinformatie in het algemeen en om hen toegankelijke informatie te verstrekken over allerlei ziektebeelden. Grote zorgvuldigheid wordt betracht bij de samenstelling van de artikels, maar CEBAM verstrekt geen garanties over de juistheid of volledigheid van de op deze website vermelde informatie.

Fouten in de resulterende bijdragen kunnen niet altijd voorkomen worden. Daarom, en omdat de ontwikkelingen in de medische wetenschap snel voortschrijden, wordt de lezer hierbij de nadrukkelijke raad gegeven om met zijn/haar individuele medische klacht in ieder geval ook contact op te nemen met zijn/haar huisarts of behandelende arts. Deze website heeft niet de bedoeling om een bezoek aan een arts te vervangen, maar is louter bedoeld als bron van informatie en om de lezer een globaal overzicht en algemene indruk te geven van de huidige medische kennis.

De website www.gezondheidenwetenschap.be werd opgericht met de steun van de Vlaamse Gemeenschap, met het oog op een brede publiekscommunicatie over wetenschappelijk verantwoorde gezondheidszorg. De Vlaamse overheid komt niet rechtstreeks tussen in de inhoud: CEBAM werkt onafhankelijk. Voor bepaalde thema’s kan dit betekenen dat de inhoud van de website (nog) niet of onvolledig op de lijn zit van het beleid.

Een aantal 'links' (verwijzingen) op deze website voeren naar informatiebronnen die door externen worden beheerd en waarover CEBAM geen controle heeft. Hoewel deze links met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden uitgekozen, draagt CEBAM geen aansprakelijkheid voor de juistheid of enig ander aspect van de informatie vanuit deze andere bronnen. 

Gezondheid en Wetenschap selecteert met zorg links met extra informatie. Die zorg kan echter niet beletten dat sommige van onze 'Meer weten'-bronnen doorlinken naar websites die Gezondheid en Wetenschap niet helemaal onderschrijft. Ook kunnen de links naar informatie wijzigen, zodat u het juiste document of de juiste webpagina's niet meer te zien krijgt. We houden dat zoveel mogelijk in de gaten. Merkt u een onjuiste of volgens u onbetrouwbare bron op? Dan mag u dat melden via info@gezondheidenwetenschap.be.

Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.


Gewijzigd op 29 april 2021