Cebam Verschenen op 05/12/2016

In het nieuws

De ziekte van Parkinson ontstaat mogelijk door darmbacteriën, zeggen Amerikaanse wetenschappers op basis van experimenten met muizen.

Factcheck

Een dierexperiment vindt een verband tussen darmbacteriën en verschijnselen van de ziekte van Parkinson. Dit verband loopt via een specifiek eiwit dat een rol speelt bij deze hersenziekte. Als de resultaten bij mensen bevestigd worden, staat de wetenschap weer een stukje verder in het ontrafelen van de ziekte van Parkinson.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

De ziekte van Parkinson gaat gepaard met het progressief optreden van motorische stoornissen (gangstoornissen, beven, stijve spieren, …) en mentale problemen (depressie, dementie). De oorzaak ligt in de hersenen, waar dopamine-producerende cellen verloren gaan (zie ook patiëntenrichtlijn https://www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/ziekte-van-parkinson). De aanleiding voor dit proces is onbekend. Er zijn al langer aanwijzingen dat het eiwit alfa-synucleïne een cruciale rol speelt bij Parkinson en dat darmbacteriën een invloed hebben op dit eiwit. Amerikaanse onderzoekers voerden een experiment met muizen om die invloed beter te begrijpen (1). Daartoe gebruikten ze genetische gewijzigde muizen die het eiwit alfa-synucleïne aanmaken en daarnaast een reeks gewone muizen als controlegroep. Binnen beide groepen proefmuizen werd de samenstelling van de darmflora gewijzigd. Sommige muizen kregen darmbacteriën van gezonde vrijwilligers, andere kregen darmbacteriën van parkinsonpatiënten en nog andere bleven bacterievrij. Na 12 weken werden alle proefmuizen motorisch getest. Alle muisjes die darmbacteriën hadden gekregen, gingen motorisch sneller achteruit in vergelijking met de bacterievrije muisjes. De groep genetisch gemodificeerde muizen die het eiwit alfa-synucleïne aanmaakten en ook bacteriën van parkinsonpatiënten gekregen hadden, gingen echter motorisch opmerkelijk sneller achteruit.

De onderzoekers besluiten dat de darmflora een rol speelt bij de ziekte van Parkinson en vinden ook een vetzuur dat daarin een rol speelt. Als dat allemaal kan bevestigd worden bij mensen, ligt de weg open voor nieuwe therapieën, genre antibiotica en probiotica.

Bron

(1) Sampson TR, Debelius JW, Thorn T, et al. Gut Microbiota Regulate Motor Deficits and Neuroinflammation in a Model of Parkinson’s Disease. Cell. Published online December 1 2016

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Het gaat om een onderzoek met proefmuizen, en die verschillen wezenlijk van de mens. Daarom moeten dergelijke resultaten altijd bevestigd worden bij mensen alvorens uitspraken voor hen te doen. Interessant is wel dat er mogelijk een link bestaat tussen de samenstelling van de darmflora en neurodegeneratieve ziekten van de hersenen, waaronder de ziekte van Parkinson. Dergelijke link werd al eerder aangetoond, maar nieuw in dit onderzoek is dat dit verband loopt via het eiwit alfa-synucleïne en bepaalde vetzuren geproduceerd door bacteriën die in de darm van parkinsonpatiënten leven. Daarmee is er mogelijk een nieuw stukje gelegd in de puzzel van de ziekte van Parkinson. Het is nu afwachten of humaan onderzoek dit kan bevestigen.

Conclusie

Een dierexperiment vindt een verband tussen darmbacteriën en verschijnselen van de ziekte van Parkinson. Dit verband loopt via een specifiek eiwit dat een rol speelt bij deze hersenziekte. Als de resultaten bij mensen bevestigd worden, staat de wetenschap weer een stukje verder in het ontrafelen van de ziekte van Parkinson.

Referenties

http://www.nhs.uk/news/2016/12December/Pages/Could-Parkinsons-disease-start-in-the-gut.aspx

https://www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/ziekte-van-parkinson

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief