Cebam Verschenen op 02/01/2019

In het nieuws

Snacks en snoepjes nabij de kassa's van supermarkten zorgen voor impulsieve aankopen, zeker bij kinderen, terwijl de ouders aanschuiven. Helpt een beperking op ongezonde voedingsmiddelen aan de kassa?

Factcheck

Door het snoepaanbod aan de kassa's van supermarkten te verlagen, zullen deze producten minder aangekocht worden. Een aangepast aanbod in de winkel kan een rol spelen in het stimuleren van gezond gedrag.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

De laatste jaren zijn er supermarkten die de verkoop van ongezonde voedingsmiddelen aan de kassa beperken. Onderzoekers in Engeland gebruikten de aankoopgegevens van consumenten om de invloed van dergelijke beperkingen aan de kassa’s na te gaan (1). Ze vergeleken de aankoopgegevens voor en na het invoeren van een beperking van het snoepaanbod aan de kassa. Tijdens de vier weken na de maatregel daalde de verkoop van ongezonde voedingsmiddelen met 17%. Na één jaar was dit gunstig effect veel minder duidelijk.

De onderzoekers besluiten dat de manier waarop voedingsmiddelen gepresenteerd worden in supermarkten een invloed heeft op ons koopgedrag.

Bron

(1) Ejlerskov KT, Sharp SJ, Stead M, Adamson AJ, White M, Adams J. Supermarket policies on less-healthy food at checkouts: Natural experimental evaluation using interrupted time series analyses of purchases. PLoS Med. 2018 Dec 18;15(12):e1002712.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Deze studie toont een vrij logisch gedrag aan: ongezonde voedingsmiddelen liggen aan de kassa's om impulsieve aankopen tijdens het aanschuiven te bevorderen. Het verwijderen van deze snoepjes en snacks aan de kassa's zal dit afremmen. We weten echter alleen dat de deelnemers deze voedingsmiddelen minder aankochten, maar niet of ze in het algemeen ook gezonder aten. Anderzijds weten we ook niet of de aankopen voor één of meerdere personen waren, noch of de deelnemers dit gedrag compenseerden door andere voedingsmiddelen te kopen.

Een probleem is dat de daling aan snackverkoop een financieel verlies betekent voor de supermarkten. Dit betekent in de praktijk dat supermarkten weinig gemotiveerd zijn om dergelijke acties te ondernemen, zeker omdat de winstmarge op deze producten groter is, en dat deze voedingsmiddelen niet of weinig vervallen. Dit laatste betekent dat de winkel geen verlies heeft door bederf, in tegenstelling tot fruit en groenten.

De overheid zou marktcorrecties kunnen doorvoeren, door bijvoorbeeld ongezonde voedingsmiddelen meer te belasten en gezonde voeding goedkoper te maken. In de recente enquête van Gezondheid en Wetenschap hadden 75% van de deelnemers een positieve houding ten opzichte van dergelijke maatregel.

Conclusie

Door het snoepaanbod aan de kassa's van supermarkten te verlagen, zullen deze producten minder aangekocht worden. Een aangepast aanbod in de winkel kan een rol spelen in het stimuleren van gezond gedrag.

Referenties

https://www.nhs.uk/news/pregnancy-and-child/removing-snacks-supermarket-checkouts-cuts-unhealthy-purchases/

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief