Cebam Verschenen op 17/10/2017

In het nieuws

Patiënten die geopereerd worden door een vrouwelijke chirurg zouden beter af zijn dan zij die onder handen worden genomen door een mannelijke chirurg. Ze zouden een minder grote kans hebben op sterfte, complicaties en heropname in het ziekenhuis. 

Factcheck

Deze studie suggereert dat vrouwelijke chirurgen betere resultaten halen na een operatie, maar de verschillen zijn klein. Het omgekeerde, de kans dat ze moeten onderdoen voor hun mannelijke collega’s, is wel erg klein.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

De chirurgenwereld wordt traditioneel erg gedomineerd door mannen. Vrouwelijke chirurgen moeten dan ook hun mannetje staan. Het doel van dit onderzoek is aantonen dat vrouwelijke chirurgen evenwaardig zijn aan mannelijke. De getrokken conclusies moet men dus ook in dit kader zien.

Deze Canadese studie combineerde de gegevens uit een aantal databanken van patiënten die tussen 2007 en 2015 geopereerd werden. De onderzoekers namen 25 verschillende soorten operaties mee in hun onderzoek, die ook door vrouwen uitgevoerd worden, frequent voorkomen en een gelijkaardige kans op complicaties hebben.

Er werden in totaal 1.159.687 patiënten geanalyseerd. De onderzoekers vonden volgende verschillen wanneer patiënten geopereerd werden door een vrouwelijke chirurg:

  • een daling van 0.12% in de kans op sterfte binnen de 30 dagen na operatie;
  • een daling van 0.16% in de kans op heropname in het ziekenhuis binnen de 30 dagen na operatie;
  • een daling van 0.25% in de kans op complicaties binnen de 30 dagen na operatie.

In de analyse werd rekening gehouden met een hele reeks beïnvloedende factoren, zoals de leeftijd van de chirurg, ervaring, specialisatie, enz.

Bron

Wallis CJ, Ravi B, Coburn N, Nam RK, Detsky AS, Satkunasivam R. Comparison of postoperative out-comes among patients treated by male and female surgeons: a population based matched cohort study. BMJ. 2017 Oct 10;359:j4366. doi: 10.1136/bmj.j4366.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Deze studie bevat een zeer groot aantal deelnemers, wat ze een grote kracht geeft om mogelijke verschillen aan te tonen. Anderzijds is dit onderzoek observationeel van aard, wat betekent dat gekende en ongekende beïnvloedende factoren een rol kunnen spelen in het gevonden bewijs. De onderzoekers hebben een poging gedaan om een aantal factoren uit te sluiten, maar er werd geen rekening gehouden met bijv. de ernst van de aandoening waarvoor geopereerd werd, noch of de patiënten eventuele andere aandoeningen hadden. Deze en andere onbekende factoren kunnen mee verklaren waarom er een verschil werd gezien tussen mannen en vrouwen.

Daarnaast moet men rekening houden met het feit dat de geobserveerde verschillen erg klein zijn. Zo zou er per 1.000 operaties slechts 1 sterfgeval minder zijn met een vrouwelijke chirurg. De vraag is dus in welke mate dit gevonden resultaat praktisch relevant is.

Conclusie

Deze studie suggereert dat vrouwelijke chirurgen betere resultaten halen na een operatie, maar de verschillen zijn klein. Het omgekeerde, de kans dat ze moeten onderdoen voor hun mannelijke collega’s, is wel erg klein.

Referenties

http://www.bmj.com/content/359/bmj.j4366/article-info
http://www.artsenkrant.com/medisch/patienten-beter-af-bij-vrouwelijke-chirurgen/article-normal-29705...


Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief