Cebam Verschenen op 06/10/2016

In het nieuws

We spiegelen ons niet alleen aan onze omgeving als het gaat over hoe gelukkig, mooi of rijk we ons voelen. Ook hoe dronken we onszelf inschatten, hangt voor een groot deel af van ons gezelschap. En dat houdt een zeker risico in, aldus Brits onderzoek.

Factcheck

In deze studie, bij een bepaalde groep jonge mensen in Wales, bepaalt de mate van alcoholgebruik van het gezelschap hoe dronken een persoon zich voelt. Of dit ook geldt voor andere groepen mensen is niet geweten.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

In een aantal pubs in Wales werden tijdens enkele vrijdag- en zaterdagavonden tussen 20.00 uur ’s avonds en 03.00 uur ’s nachts bijna 2.000 uitgaanders onderworpen aan een ademtest om te zien hoe dronken ze waren.

Aan vierhonderd deelnemers werd bovendien bevraagd hoe dronken ze zich nu voelden, in welke mate er sprake was geweest van extreem zwaar drinken en in welke mate dit drinken gevaarlijk was voor hun gezondheid en specifiek voor hun lever.

Hoewel ze ver over de toegelaten limiet zaten om nog te mogen rijden, beschouwde het merendeel zich als ‘gemiddeld’ dronken. De kleinere groep deelnemers had een gemiddelde leeftijd van 27 jaar en 65% was man. De meest opvallende conclusie van de tests was dat deelnemers die omringd werden door zwaardere drinkers, zichzelf minder dronken inschatten dan ze waren, terwijl het omgekeerde werd vastgesteld bij zij die op stap waren met verantwoorde alcoholgebruikers.

Bron

(1) Moore SC, Wood AM, Moore L, Sheperd J, Murphy S, Brown GDA. A rank based social norms model of how people judge their levels of drunkenness whilst intoxicated. BMC Public Health 2016, 16:798: DOI: 10.1186/s12889-016-3469-z

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Dit nieuws is gebaseerd op een studie die onderzocht hoe mensen hun eigen alcoholgebruik beoordelen. Dit is belangrijk omdat het samenhangt met risicogedrag zoals onveilige seks of het wel of niet meer achter het stuur kruipen.

De studie vond dat mensen hun alcoholgebruik vooral beoordelen op basis van dat van andere mensen in hun omgeving en dus niet op basis van hun alcoholwaarde in hun bloed. Als ze zichzelf minder dronken inschatten dan mensen in hun omgeving, kan er een onterecht gevoel van veiligheid ontstaan. Het minder dronken zijn dan anderen is relatief en kan dus nog steeds betekenen dat men boven de limiet zit om nog met de auto te mogen rijden. De samenhang bleef bestaan wanneer werd gecontroleerd voor enkele verstorende variabelen.

De onderzoeksgroep was een kleine groep jonge mensen in Wales, met meer mannen dan vrouwen, die een avond op stap waren in een pub. En dat is meteen ook de belangrijkste bemerking, nl. dat we niet weten of deze relatie ook wordt gevonden in andere groepen mensen. Het zou ook onderzocht moeten worden bij anderen om de conclusie te veralgemenen.

Conclusie

In deze studie, bij een bepaalde groep jonge mensen in Wales, bepaalt de mate van alcoholgebruik van het gezelschap hoe dronken een persoon zich voelt. Of dit ook geldt voor andere groepen mensen is niet geweten.

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief