Cebam Verschenen op 07/10/2016

In het nieuws

Twee tot drie kopjes koffie per dag verminderen het risico op dementie al met 26 procent, dat zeggen Amerikaanse onderzoekers in een studie met meer dan 6.000 postmenopauzale vrouwen.

Factcheck

Deze studie vindt een zwak verband tussen cafeïneconsumptie (gemiddeld 2 koppen koffie per dag) en dementie bij postmenopauzale vrouwen: cafeïne zou het risico ietsje verminderen. Altijd de moeite voor wie graag een kopje koffie drinkt.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Amerikaanse wetenschappers analyseerden gegevens van 6.467 vrouwen tussen 65 en 80 jaar die eerder hadden deelgenomen aan de grote ‘Women’s Health Initiative’, een ophefmakend onderzoek uit 2002 over het gebruik van hormoonsubstitutie in de menopauze. Van de meer dan 6.000 geselecteerde vrouwen beschikte men over zelf gerapporteerde informatie over consumptie van koffie, thee en cola (allemaal cafeïnehoudende dranken) en over cognitieve tests (1). Deze cognitieve tests omhelsden een 100 punten gevalideerde vragenlijst (3MS) afgenomen door een deskundige en een jaarlijkse telefonische bevraging via een gevalideerde procedure. Van alle deelneemsters ontwikkelden 209 vrouwen mogelijk dementie en 179 milde cognitieve stoornissen (waaronder geheugenverlies) na een opvolgperiode van 10 jaar. Vrouwen die meer dan 172 mg cafeïne per dag consumeerden (komt overeen met ongeveer 2 kopjes) hadden 26% minder kans om tot de groep mogelijk dement of milde cognitieve stoornissen te behoren.

De onderzoekers concluderen dat cafeïne in beperkte mate vrouwen zou kunnen beschermen tegen dementie.

Bron

(1) Driscoll I, Shumaker SA, Snively BM, et al. Relationships Between Caffeine Intake and Risk for Probable Dementia or Global Cognitive Impairment: The Women's Health Initiative Memory Study. The Journals of Gerontology, Series A: Biological Sciences and Medical Sciences. Published online September 27 2016

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Het is niet de eerste studie die dergelijk beschermend effect toeschrijft aan koffie. Maar ook hier gaat het om een zwak verband: een risicovermindering van 26% stelt weinig voor. Bovendien werd de cafeïneconsumptie geschat op basis van bevraging van de deelneemsters en daarin werd niet gevraagd of ze cafeïnevrije koffie dronken dan wel koffie met cafeïne. Nog een bemerking is dat de vrouwen in dit onderzoek grotendeels hoogopgeleid waren, wat een beïnvloedende factor kan zijn. Andere mogelijke factoren die een rol kunnen spelen en het resultaat mogelijk hebben beïnvloed zijn de familiale voorgeschiedenis voor dementie en de eetgewoonten. Ook daarover beschikte men niet over informatie.

Conclusie

Deze studie vindt een zwak verband tussen cafeïneconsumptie (gemiddeld 2 koppen koffie per dag) en dementie bij postmenopauzale vrouwen: cafeïne zou het risico ietsje verminderen. Altijd de moeite voor wie graag een kopje koffie drinkt.

Referenties

http://www.nhs.uk/news/2016/10October/Pages/Claims-that-coffee-prevents-dementia-are-lukewarm-at-best.aspx

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief