Cebam Verschenen op 05/07/2016

In het nieuws

Canadese wetenschappers vergeleken borstweefsel van twee groepen vrouwen: een groep met borstkanker en een groep met gezonde borsten. Bij de eerste groep kwamen twee types slechte bacteriën vaker voor en bij de tweede groep kwamen de Lactobacillus- en Streptococcus-bacterie vaker voor. Deze laatste hebben mogelijk een kankerremmende werking.

Factcheck

Onderzoekers hebben verschillende soorten bacteriën gevonden in het borstweefsel van vrouwen met en vrouwen zonder borstkanker. De bacteriën die vaker voorkwamen bij de vrouwen met borstkanker zijn bij laboratoriumonderzoek in staat DNA te beschadigen, waardoor dit misschien zou kunnen bijdragen aan het krijgen van borstkanker. Bij de vrouwen zonder borstkanker vonden de onderzoekers bacteriën waarvan in eerder onderzoek gesuggereerd werd dat zij juist een beschermende werking zouden kunnen hebben. Wat de invloed is van bacteriën op het krijgen van of het beschermen tegen borstkanker is niet duidelijk.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Onderzoekers van het Canadese Lawson Health Research Institute en het Ierse Cork Cancer Research Center onderzochten gezond borstweefsel van vrouwen met borstkanker en vrouwen zonder borstkanker, op aanwezigheid van bacteriën. Eerder toonden deze onderzoekers al aan dat borstweefsel bacteriën bevat, zondr dat er sprake is van een ontsteking. Voor het onderzoek werd borstweefsel van vrouwen bestudeerd dat na een operatie verwijderd was: 45 vrouwen met borstkanker, 13 met een goedaardige tumor en 23 die een borstverkleining of borstvergroting ondergingen. De onderzoekers vonden dat bij de 45 vrouwen met borstkanker drie soorten bacteriën vaker voorkwamen dan bij de vrouwen zonder borstkanker. Verder onderzoek liet zien dat twee van deze drie soorten bacteriën in staat waren om erfelijke informatie van cellen (DNA) te beschadigen. Als DNA beschadigd raakt, kan celdeling verstoord worden en bestaat het risico op het ontwikkelen van kanker. Andersom werden in de groep vrouwen zonder borstkanker twee soorten bacteriën gevonden die vaker voorkwamen dan bij de vrouwen met borstkanker. De onderzoekers veronderstellen, zonder verder onderzoek, dat deze bacteriën mogelijk een beschermend effect tegen borstkanker hebben. De onderzoekers concluderen dat de bacteriën die vaker voorkwamen bij de vrouwen met borstkanker mogelijk een oorzaak zouden kunnen zijn voor het ontstaan van borstkanker.

Bron

(1) http://aem.asm.org/content/early/2016/06/06/AEM.01235-16.full.pdf

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Het onderzoek kent een aantal beperkingen. Allereerst is maar op één moment naar het borstweefsel gekeken. Hierdoor kan men niet zeggen of de bacteriën kanker veroorzaken, of dat juist door de aanwezigheid van kanker er andere soorten bacteriën zijn. Kortom, over oorzaak en gevolg kan in dit onderzoek geen uitsluitsel worden gegeven. De onderzoekers erkennen dit ook zelf in hun artikel. Er zijn nog een aantal andere kanttekeningen te maken. Het gaat om kleine aantallen vrouwen en de gemiddelde leeftijd van de vrouwen met borstkanker was veel hoger (62 jaar) dan deze van de vrouwen zonder borstkanker (49 jaar). De vrouwen zonder borstkanker hebben daarom nog altijd kans om alsnog borstkanker te ontwikkelen. Tot slot zijn de eigenschappen van de bacteriën alleen onderzocht in de groep vrouwen met borstkanker en enkel in het laboratorium. Het is dus niet duidelijk hoe ze zich in het menselijk lichaam zouden gedragen.

Als twee bacteriën daadwerkelijk een bewezen beschermend effect tegen borstkanker zouden hebben, dan zou dit groot nieuws zijn, maar dit werd in deze studie niet onderzocht. Dit onderzoek biedt wel nieuwe inzichten voor verder onderzoek naar de mogelijke rol van bacteriën bij het ontstaan van borstkanker.

Conclusie

Onderzoekers hebben verschillende soorten bacteriën gevonden in het borstweefsel van vrouwen met en vrouwen zonder borstkanker. De bacteriën die vaker voorkwamen bij de vrouwen met borstkanker zijn bij laboratoriumonderzoek in staat DNA te beschadigen, waardoor dit misschien zou kunnen bijdragen aan het krijgen van borstkanker. Bij de vrouwen zonder borstkanker vonden de onderzoekers bacteriën waarvan in eerder onderzoek gesuggereerd werd dat zij juist een beschermende werking zouden kunnen hebben. Wat de invloed is van bacteriën op het krijgen van of het beschermen tegen borstkanker is niet duidelijk.

Referenties

http://doktermedia.nl/reviews/2016/07/03/twee-typen-bacterien-beschermen-mogelijk-tegen-borstkanker/

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief