Cebam Verschenen op 17/02/2016

In het nieuws

Vrouwen zijn het erover eens: mannen stellen zich aan als ze ziek zijn. Nieuw onderzoek snelt mannen nu ter hulp en toont dat griep bij mannen effectief harder toeslaat dan bij vrouwen. Dit zou verband houden met de vrouwelijke geslachtshormonen.

Factcheck

Dit onderzoek vormt mogelijk een kleine stap in de lange weg naar de ontdekking van een behandeling van griep. Het geeft aan mannen geen vrijgeleide om zich verder aanstellerig te gedragen wanneer ze een beetje ziekjes zijn. Evenmin wijst het erop dat anticonceptiva doeltreffend zijn ter behandeling van griep.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Amerikaanse onderzoekers kweekten in een proefbuisje menselijke neusslijmvliescellen en stelden ze bloot aan het griepvirus. Wanneer ze er vrouwelijke geslachtshormonen aan toevoegden, bleek het virus minder goed te groeien in de slijmvliescellen van vrouwen dan in die van mannen (1). Het geslachtshormoon zou zich binden aan de receptoren die zich op de vrouwelijke neuscellen bevinden en als het ware een soort schild vormen tegen het virus. Omdat mannelijke cellen dergelijke receptoren niet hebben, zouden zij van dit beschermend effect niet genieten.

De auteurs besluiten dat vrouwelijke geslachtshormonen, die ook gebruikt worden als anticonceptivum of tijdens de menopauze, mogelijk ook nuttig kunnen zijn in de behandeling van griep.

Bron

(1) Peretz J et al. Estrogenic compounds reduce influenza A virus replication in primary human nasal epithelial cells derived from female, but not male, donors. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. Doi:10.1152/ajplung.00398.2015

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Het onderzoek werd niet op mensen uitgevoerd, maar op cellen van het neusslijmvlies die men in proefbuisjes kweekte. Hieraan voegden de onderzoekers virussen en hormonen toe en ze keken hoe het virus zich vermenigvuldigde. Het virus groeide veel beter in de mannelijke dan in de vrouwelijke neusslijmvliescellen.

Het is duidelijk dat zo een experiment ver af staat van de werkelijkheid en dat de resultaten ervan zich niet zomaar laten vertalen naar patiënten. In het echte leven kunnen veel andere elementen een rol spelen in de ontwikkeling van een virus dat per toeval in de neus van een mens belandt. De natuurlijke afweer van de patiënt in kwestie, diens leeftijd, voedingstoestand, rookgewoonten en eventuele andere aandoeningen van de luchtwegen kunnen mee bepalen in welke mate het virus zich ontwikkelt. Het is niet uitgesloten dat ook het geslacht van de patiënt in dit alles meespeelt en dat de geslachtshormonen daar een rol in hebben. Het voorliggende onderzoek wijst in die richting, maar meer dan dat kan er niet uit besloten worden.

Conclusie

Dit onderzoek vormt mogelijk een kleine stap in de lange weg naar de ontdekking van een behandeling van griep. Het geeft aan mannen geen vrijgeleide om zich verder aanstellerig te gedragen wanneer ze een beetje ziekjes zijn. Evenmin wijst het erop dat anticonceptiva doeltreffend zijn ter behandeling van griep.

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief