Cebam Verschenen op 12/01/2018

In het nieuws

Zit je met barstende hoofdpijn? Let dan op met pijnstillers. Wetenschappers waarschuwen immers dat ibuprofen de mannelijke vruchtbaarheid aantast en de teelballen doet verschrompelen.

Factcheck

Sla niet in paniek wanneer u een man bent en net ibuprofen (merknamen Nurofen, Brufen, …) hebt ingenomen. Als u de pijnstiller af en toe inneemt, is er van verschrompelende teelballen geen sprake, noch van enige invloed op de vruchtbaarheid. In deze studie namen mannen 6 weken lang iedere dag twee pilletjes ibuprofen in, waardoor hun teelballen harder moesten werken om een normaal testosteronniveau te handhaven. Wat dit doet op lange termijn, werd niet onderzocht.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Ibuprofen (bekendste merknamen zijn Nurofen en Brufen) is een veel gebruikte pijnstillende ontstekingsremmer. Deense onderzoekers wilden nagaan of ibuprofen een invloed heeft op de testosteronproductie bij gezonde jonge mannen. Ze zetten een studie op met 31 vrijwilligers tussen 18 en 35 jaar: zij kregen ofwel dagelijks ibuprofen (2 x 600 mg) ofwel neppillen (placebo) toegediend gedurende 6 weken (1). Daarnaast werd in een laboratoriumonderzoek ibuprofen rechtstreeks toegevoegd aan mannelijke teelbalcellen, bekomen na prostaatoperaties.

Na afloop analyseerden de onderzoekers hormoonspiegels testosteron en luteïniserend hormoon (LH) in het bloed. LH is een hormoon dat de testikels prikkelt om meer testosteron te produceren. In de labostudie werd na 1 en na 2 dagen gemeten hoeveel testosteron de teelbalcellen produceerden na toediening van ibuprofen. De onderzoekers vonden geen verschil in testosteronproductie bij de mannen die ibuprofen of placebo hadden gekregen. Wel vonden ze een verschil in LH: mannen die 6 weken lang ibuprofen slikten, hadden hogere concentraties LH, wat erop wijst dat de teelballen extra geprikkeld werden om hetzelfde testosteronniveau aan te houden. Het teelbalweefsel in het labo waaraan de pijnstiller werd toegevoegd, produceerde minder testosteron.

De conclusie luidde dat langdurige inname van ibuprofen leidt tot extra prikkeling van de teelballen om een normaal testosteronniveau te handhaven.

Bron

(1) Kristensen DM, Desdoits-Lethimonier C, Mackey AL, et al.Ibuprofen alters human testicular physiology to produce a state of compensated hypogonadismPNAS. Published online January 8 2017

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Nergens in de studie is sprake van verschrompelende teelballen, en nergens werd enig effect op de mannelijke vruchtbaarheid aangetoond. Dit laatste werd overigens niet onderzocht. Meer nog, de mannen die zes weken lang ibuprofen slikten, produceerden evenveel testosteron als de controlegroep die geen medicatie nam, maar hun lichaam moest daar kennelijk meer moeite voor doen.

Ibuprofen is een pijnstiller en ontstekingsremmer die in het normale leven af en toe gebruikt wordt, hooguit gedurende enkele weken. Het wordt afgeraden om zes weken aan een stuk hoge doses ibuprofen in te nemen.

Deze overigens goed uitgevoerde studie is klein (slechts 31 mannen) en kijkt enkel naar de effecten op korte termijn (6 weken), waardoor men geen uitspraken kan doen over enig effect op de vruchtbaarheid of de omvang van de teelballen.

Conclusie

Sla niet in paniek wanneer u een man bent en net ibuprofen (merknamen Nurofen, Brufen, …) hebt ingenomen. Als u de pijnstiller af en toe inneemt, is er van verschrompelende teelballen geen sprake, noch van enige invloed op de vruchtbaarheid. In deze studie namen mannen 6 weken lang iedere dag twee pilletjes ibuprofen in, waardoor hun teelballen harder moesten werken om een normaal testosteronniveau te handhaven. Wat dit doet op lange termijn, werd niet onderzocht.

Referenties

Bijsluiter ibuprofen
https://www.nhs.uk/news/medication/ibuprofen-linked-testosterone-problems/

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief