Cebam Verschenen op 20/06/2016

In het nieuws

Jonge mannen met een antisociale gedragsstoornis hebben een andere hersenstructuur. Dat zeggen onderzoekers aan de Universiteit van Cambridge.

Factcheck

Onderzoekers vinden meer variaties in de hersenschors van jonge mannen met gedragsstoornissen in vergelijking met jongeren van dezelfde leeftijd zonder gedragsproblemen. Het is dus niet uitgesloten dat in deze problematiek ook biologische factoren meespelen. Over de betekenis blijft het gissen.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Diverse universiteiten, waaronder het Britse Cambridge, en ook Gent, rekruteerden 95 jongens tussen 13 en 21 jaar met ernstige gedragsstoornissen en daarnaast 57 jongens van dezelfde leeftijdscategorie zonder gedragsproblemen. Bij alle jongeren werd een hersenscan genomen (MRI). De onderzoekers vergeleken de de dikte van het hersenschors in beide groepen (1). Daarbij hielden ze rekening met de startleeftijd van de gedragsstoornissen (voor 10 jaar of na 10 jaar), met intelligentie (IQ), algemeen hersenvolume en voorkomen van ADHD. Uit de resultaten blijkt dat er structurele verschillen bestaan in de hersenen van antisociale jongeren in alle hersengebieden (frontaal, pariëtaal, temporaal en occipitaal): de dikte van de hersenschors varieert veel meer in deze groep dan bij jongens zonder gedragsproblemen. De verschillen zijn het grootst bij jongens die al voor de leeftijd van 10 jaar met ernstige gedragsproblemen kampen. De onderzoekers besluiten dat er mogelijke neurobiologische factoren meespelen in het ontstaan van gedragsstoornissen bij jongens, omdat ze verschillen vertonen in de dikte van de hersenschors. Ze waarschuwen wel voor overhaaste conclusies.

Bron

(1) http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcpp.12581/full

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Dit onderzoek roept meer vragen op dat vragen te beantwoorden. Zijn deze veranderingen in de hersenen oorzaak of misschien gevolg van het antisociale gedrag? Wat betekenen ze? Hebben meisjes met gedragsstoornissen eveneens sterkere variaties in de hersenschors, want zij werden niet onderzocht. Hebben deze veranderingen wel te maken met de gedragsstoornissen? Heel wat jongeren uit de groep met gedragsstoornissen gebruiken drugs, roken of drinken te veel. Misschien heeft middelenmisbruik een impact op de dikte van de hersenschors.

Stel nog dat de hersenveranderingen inderdaad een rol spelen bij antisociaal gedrag, wat doe je daar dan mee? Dat helpt ons niet aan een therapie.

Conclusie

Onderzoekers vinden meer variaties in de hersenschors van jonge mannen met gedragsstoornissen in vergelijking met jongeren van dezelfde leeftijd zonder gedragsproblemen. Het is dus niet uitgesloten dat in deze problematiek ook biologische factoren meespelen. Over de betekenis blijft het gissen.

Referenties

http://www.nhs.uk/news/2016/06June/Pages/Brain-scans-find-differences-in-badly-behaved-teen-boys.aspx

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief