Cebam Verschenen op 30/03/2017

In het nieuws

Als je na een traumatische gebeurtenis Tetris speelt, kan dat voor een groot deel posttraumatische stressstoornis (PTSS) voorkomen. Dat stellen Britse, Duitse en Zweedse onderzoekers.

Factcheck

Voor wie in staat is om in de uren na een verkeersongeval een spelletje Tetris te spelen, in de wachtzaal van de spoedgevallendienst bijvoorbeeld, kan dit op een korte termijn een gunstige invloed hebben op het opduiken van flash-backs die refereren aan het ongeval. Dat stelt deze studie vast. Het proberen waard voor wie zich in die omstandigheden bevindt: er zijn geen kosten noch nevenwerkingen.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Een internationale onderzoeksgroep, samengesteld uit Zweedse, Duitse en Britse onderzoekers, wilde weten of het spelen van Tetris in de wachtzaal van een spoedgevallendienst meteen na een verkeersongeval de mentale stress een week en een maand na het ongeval vermindert (1). Ze vonden 71 volwassenen (gemiddelde leeftijd 40 jaar) bereid om deel te nemen aan hun onderzoek. Deze volwassenen dienden zich aan binnen zes uur volgend op een verkeersongeval, waarin ze betrokken waren als chauffeur, passagier, voetganger, fietser of motorrijder. Om deel te kunnen nemen, moesten ze aan bepaalde voorwaarden voldoen: niet onder invloed van drank, drugs of medicijnen, geen seconde het bewustzijn verloren sinds het ongeval, geen psychiatrische voorgeschiedenis en geen suïcidale gedachten. Ze werden ingedeeld in twee groepen: een Tetris-groep en een controlegroep. De Tetris-groep kreeg het spelletje uitgelegd en diende het minstens 10 minuten aan een stuk te spelen zonder onderbreking nadat hen eerst gevraagd was te denken aan een stressvol beeld van het ongeval. De controlegroep kreeg een papier waarop ze alles wat ze gedaan hadden na het ongeval dienden te noteren. Een week en een maand na het ongeval werden online vragenlijsten ingevuld. De mensen uit de Tetris-groep hadden in de week na het ongeval gemiddeld 8,7 keer hevige emotionele flash-backs en deze uit de controlegroep gemiddeld 23,3 keer. Een maand later vond men geen verschil meer tussen beide groepen. De onderzoekers besloten dat Tetris spelen in de uren na een ongeval de traumatische fash-backs vermindert in de daaropvolgende week.

Bron

(1)Iyadurai L, Blackwell SE, Meiser-Stedman R, et al. Preventing intrusive memories after trauma via a brief intervention involving Tetris computer game play in the emergency department: a proof-of-concept randomized controlled trial. Molecular Psychiatry. Published online March 28 2017

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Er zijn diverse bedenkingen te maken. Eerst en vooral gaat een posttraumatisch stress-syndroom (PTSS) met meer psychologische symptomen gepaard dan enkel traumatische flash-backs. Op deze andere symptomen (angst, depressie,…) had Tetris geen invloed. Twee: het ging enkel om verkeersongevallen, terwijl zeer veel andere stressvolle gebeurtenissen kunnen leiden tot PTSS. Het ongeval was hier niet zo ernstig, vermits deelnemers nog in staat waren zich te concentreren op een spelletje Tetris. Drie: het gaat om een vrij beperkte groep mensen (71), wat het effect minder betrouwbaar maakt. Bovendien bleek de gunstige invloed na een maand verdwenen.

Eerder werden al diverse studies over gunstige effecten van Tetris gepubliceerd: minder angstgevoelens na het bekijken van een horrorfilm of minder trek in zoetigheden.

De onderzoekers meldden dat je evengoed Candy Crush of een ander spelletje kan spelen, zolang het je volle visuele aandacht trekt.

Conclusie

Voor wie in staat is om in de uren na een verkeersongeval een spelletje Tetris te spelen, in de wachtzaal van de spoedgevallendienst bijvoorbeeld, kan dit op een korte termijn een gunstige invloed hebben op het opduiken van flash-backs die refereren aan het ongeval. Dat stelt deze studie vast. Het proberen waard voor wie zich in die omstandigheden bevindt: er zijn geen kosten noch nevenwerkingen.

Referenties

http://www.nhs.uk/news/2017/03March/Pages/Can-playing-Tetris-help-prevent-PTSD.aspx

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief