Patrick Mullie Verschenen op 15/07/2021

Bewering

Kinderen die via een mindfulnesstraining technieken onder de knie krijgen om diep adem te halen en aan yoga te doen, zouden langer en beter slapen. Dat zou blijken uit Amerikaans onderzoek. Klopt dit?

Factcheck

Deze studie toont aan dat mindfulnesstraining zowel de hoeveelheid slaap als de kwaliteit ervan bij kinderen aanzienlijk kan verbeteren. De resultaten waren echter pas duidelijk na drie maanden training, wat aantoont dat er tijd nodig is om tot een gedragsverandering te komen.

Lees verder »

Waar komt deze bewering vandaan?

Amerikaanse wetenschappers gingen na of mindfulness de slaapkwaliteit van kinderen kon verbeteren (1). Slaapgebrek kan de emotionele en intellectuele mogelijkheden van kinderen negatief beïnvloeden.

Wat is mindfulness?

Volgens de stichter van mindfulness, Kabat-Zinn in 1991, kan het het best omschreven worden als het bewust aandacht geven aan het moment, zonder hierover te oordelen. Mindfulness is een vorm van meditatie, van bewustwording van dagelijkse handelingen.

Mindfulnesstraining

Amerikaanse onderzoekers gingen na of een mindfulness cursus gegeven op scholen de slaapkwaliteit kon beïnvloeden. Een groep van 66 jongens en 49 meisjes tussen acht en elf jaar oud namen deel aan de studie. De helft van de deelnemers kreeg gedurende twee jaar aan tweemaal per week mindfulnesstraining, terwijl de andere helft gewoon lessen lichamelijke opvoeding kreeg. De mindfulnesstraining bestond uit diepe en trage ademhaling, lessen over stress en yoga.

Tijdens de opvolging van de kinderen werd via elektronische apparaten de slaapkwaliteit nagegaan. Kinderen uit de mindfulness groep sliepen gemiddeld 74 minuten per nacht meer dan kinderen uit de controlegroep. Daarnaast bleek ook de slaapkwaliteit beter te zijn na mindfulness training. Kinderen die de mindfulness training niet kregen, sliepen gemiddeld 64 minuten per nacht minder. De slaapkwaliteit verbeterde al na drie maanden mindfulness. De onderzoekers besluiten dat lessen over mindfulness de slaapkwaliteit kan verbeteren.

Bron

1.Chick CF, Singh A, Anker LA, et al. A school-based health and mindfulness curriculum improves children's objectively measured sleep: a prospective observational cohort study. J Clin Sleep Med. 2021 Jun 25.

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Deze studie met interessante resultaten is eigenaardig genoeg omschreven als waarnemend van aard (observational cohort), terwijl het een interventiestudie is. De studie was niet blind, er werd weliswaar niet verteld aan de kinderen dat het een slaapstudie was, maar dit kan het gedrag van de deelnemers en de onderzoekers mogelijk beïnvloeden.

Slaapkwaliteit verbeteren

Het is al lang bekend dat een goede slaaphygiëne kan leiden tot een betere slaap. Een literatuurstudie in het verleden toonde reeds aan dat lichamelijke activiteit de slaapkwaliteit kan verbeteren (2). Het is duidelijk dat eenvoudige maatregelen kunnen bijdragen tot een betere slaapkwaliteit. Het zou eigenlijk spijtig zijn om lessen lichamelijke activiteit te vervangen door mindfulness, beide kunnen bijdragen tot een betere slaapkwaliteit.

Conclusie

Deze studie toont aan dat mindfulnesstraining zowel de hoeveelheid slaap als de kwaliteit ervan bij kinderen aanzienlijk kan verbeteren. De resultaten waren echter pas duidelijk na drie maanden training, wat aantoont dat er tijd nodig is om tot een gedragsverandering te komen.

Referenties

2. Banno M, Harada Y, Taniguchi M, Tobita R, Tsujimoto H, Tsujimoto Y, Kataoka Y, Noda A. Exercise can improve sleep quality: a systematic review and meta-analysis. PeerJ. 2018 Jul 11;6:e5172.

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief