Sanne Boonen Verschenen op 07/09/2018

In het nieuws

Eén op de drie Belgen beweegt te weinig. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) publiceerde cijfers over fysieke activiteit in het wetenschappelijke tijdschrift ‘The Lancet Global Health’.

Factcheck

Het blijkt steeds moeilijker om voldoende te bewegen. Er is een belangrijke rol weggelegd voor de overheden, die de promotie van fysieke activiteit bij burgers als een absolute prioriteit moeten zien.  

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Gegevens van 358 gezondheidsenquêtes uit 168 landen werden onder de loep genomen (1). Van de 1,9 miljoen deelnemers wereldwijd was 27,5% onvoldoende fysiek actief (minder dan 150 min aan matige intensiteit of minder dan 75 min aan hoge intensiteit per week). Vrouwen waren meer inactief (31,7%) dan mannen (23,4%). Westerse, rijke landen scoren beduidend slechter dan arme landen. Ook België scoort duidelijk slechter dan gemiddeld: 30,6% van de mannen en 40,6% van de vrouwen halen de beweegnorm niet. 

Bron

(1) https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(18)30357-7/fulltext#seccestitle150

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Een inactieve en sedentaire levensstijl draagt bij tot een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Enige beweging is beter voor de gezondheid dan geen beweging. Bij volwassenen die de aanbevelingen voor beweging niet halen is stapsgewijze groei belangrijk. Als de aanbevelingen niet haalbaar zijn, wordt zo veel mogelijk dagelijkse beweging aanbevolen, rekening houdend met de gezondheidstoestand en functionele beperkingen. Elke vooruitgang telt: klein beginnen en stap per stap opbouwen geeft meer kans op blijvend succes. 

Het grootste deel van de (wakkere) dag bewegen we best aan lichte intensiteit. Voor volwassenen wordt bovendien minstens 150 min (2,5 u) aerobe beweging aan matige intensiteit per week aanbevolen. Dit wordt best gespreid over 5 dagen, en bij voorkeur alle dagen van de week, met minstens 30 min per dag. Volwassenen die willen bewegen aan hoge intensiteit kunnen kiezen voor 75 min (1 u en 15 min) aerobe beweging. Dit wordt best gespreid over meerdere dagen, bijv. 3 dagen telkens 25 min. Men kan er ook voor kiezen om wekelijks te bewegen aan een combinatie van matige en hoge intensiteit. Elke minuut beweging aan hoge intensiteit telt hierbij voor 2 minuten. De fysieke activiteiten mogen gespreid worden over de dag, met minstens 10 min beweging na elkaar.

De website Gezond Leven geeft ondersteuning om sedentair gedrag te doorbreken. Tal van tips en tools zijn er ter beschikking om mensen te helpen minder te zitten en meer te bewegen.
Bewegen op Verwijzing, een initiatief met steun van de Vlaamse Overheid, helpt mensen met een gezondheidsrisico op weg naar een actiever leven, door middel van professionele coaching en hulp bij het opstellen van een beweegplan. Verwijzing naar een Bewegen Op Verwijzing-coach kan via de huisarts.

Conclusie

Het blijkt steeds moeilijker om voldoende te bewegen. Er is een belangrijke rol weggelegd voor de overheden, die de promotie van fysieke activiteit bij burgers als een absolute prioriteit moeten zien.  

Referenties

https://www.gezondleven.be/themas/beweging-sedentair-gedrag

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief