Cebam Verschenen op 22/04/2016

In het nieuws

Scholen waarvan driekwart van de leerlingen meisjes zijn, hebben dubbel zoveel meisjes met eetstoornissen dan scholen met slechts een kwart meisjes. Ook hoogopgeleide ouders verhogen het risico.

Factcheck

In secundaire scholen met overwegend meisjes en leerlingen van hoogopgeleide ouders is het risico op eetstoornissen, zoals anorexia en boulimie, groter. Een verklaring voor dit fenomeen kan deze nieuwe Zweedse studie echter niet geven.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Het is al langer bekend dat meisjes beduidend meer risico lopen op eetstoornissen, zoals anorexia en boulimie, dan jongens. Ook is geweten dat hoogopgeleide ouders dit risico doen toenemen. Zweedse onderzoekers wilden weten in hoeverre scholen een impact hebben, want in sommige scholen zijn opvallend meer gevallen van anorexia en boulimie dan in andere. Daartoe verzamelden ze gegevens van 55.059 tienermeisjes die school lopen in secundaire scholen in Stockholm (1). Ze linkten informatie over deze meisjes met informatie over de ouders (hun opleiding) en de school (percentage jongens en meisjes). Van alle meisjes in de studie had 2,4% een eetstoornis, gediagnosticeerd in een kliniek voor eetstoornissen. De verdeling van deze meisjes over de diverse scholen bracht aan het licht dat de kans op een eetstoornis procentueel groter was in scholen met meer meisjes. Voor iedere 10% meer meisjes op school steeg het individuele risico op eetstoornis met iets meer dan 10%. Wanneer een meisje hoogopgeleide ouders had, steeg het risico op een eetstoornis eveneens met 10%. De kans op een eetstoornis was het laagst in scholen met een minderheid aan meisjes (25%) en waar veel meisjes lager opgeleide ouders hebben. De kans was dubbel zo groot op scholen met driekwart meisjes en veel ouders met een hoge opleiding. Dit is de eerste studie die een verklaring zoekt waarom in sommige scholen eetstoornissen frequenter voorkomen.

Bron

(1) Bould H, De Stavola B, Magnusson C, et al. The influence of school on whether girls develop eating disorders. International Journal of Epidemiology. Published online April 20 2016

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

De studie biedt wat meer inzicht in de verdeling van eetstoornissen in secundaire scholen in Zweden, maar het blijft gissen naar de mechanismen die dit kunnen verklaren. Speelt de onderlinge concurrentie bij meisjes meer wanneer er meer meisjes zijn? Is er een grotere groepsdruk om zoveel mogelijk het ideaalbeeld te benaderen? Leggen hoogopgeleide ouders meer druk op hun dochters? Liggen de verwachtingen van deze ouders hoger? Misschien zijn hoger opgeleide ouders ook sneller gealarmeerd en zoeken ze sneller medisch advies wanneer ze eetstoornissen vermoeden?

De oorzaken van eetstoornissen, zoals anorexia, zijn complex. Naast factoren als school, ouders en vriendinnen, spelen ook een genetische component en de persoonlijkheid van het meisje mee. Meisjes met neiging tot perfectionisme slaan eerder door in eetstoornissen. De omgeving geeft soms net dat duwtje te veel.

Conclusie

In secundaire scholen met overwegend meisjes en leerlingen van hoogopgeleide ouders is het risico op eetstoornissen, zoals anorexia en boulimie, groter. Een verklaring voor dit fenomeen kan deze nieuwe Zweedse studie echter niet geven.

Referenties

http://www.nhs.uk/news/2016/04April/Pages/Attending-all-girl-school-linked-to-increased-risk-of-eating-disorders.aspx

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief