Cebam Verschenen op 15/06/2015

Door u gekozen

De vraag werd ons gesteld door heel wat lezers, mee geïnspireerd door de TV-programma’s waar paren worden gevolgd die als opdracht krijgen om dagelijks te vrijen.

Factcheck

Er zijn aanwijzingen dat er een verband is tussen vaker vrijen en een goede geestelijke en fysieke gezondheid, maar het is niet aangetoond dat het ene het gevolg is van het andere. De studies zijn gebeurd bij paren die gemiddeld 7 keer per maand vrijen.

Lees verder »

Wat weten we hierover?

Er is veel aandacht voor het seksleven. We worden om de oren geslagen met enquêtes over hoe vaak we het nu doen. Over een optimale frequentie bestaat geen duidelijk antwoord. Meestal vrijen mensen iets minder dan wat uit de meeste enquêtes blijkt. Wanneer respondenten gevraagd wordt om te turven (daadwerkelijk op te schrijven wanneer ze seks hebben gehad) blijkt het gewoonlijk minder dan gedacht. Ook een constante: mannen geven hogere cijfers aan dan vrouwen. Vrouwen blijken realistischer in die dingen. De frequentie neemt af met de leeftijd, dat is bekend. Nogal wat onderzoek vindt 7 keer seks per maand, dat is minder dan 2 keer per week.

Bron

(1) http://www.gezondheidenwetenschap.be/onderwerpen

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

We zullen met de deur in huis vallen. Er bestaat geen enkel onderzoek dat het effect van dagelijkse seks op de gezondheid heeft onderzocht. In bestaande studies worden realistische frequenties vergeleken: bijvoorbeeld paren die 9 keer per maand vrijen in vergelijking met 5 keer per maand. Als 9 keer beter is dan 5 keer, mag men uiteraard niet besluiten dat 30 keer nog beter is. De stress die zulke ‘verplichting’ met zich meebrengt zou heel wat positieve effecten kunnen tenietdoen.

Er bestaat weinig degelijk onderzoek naar de positieve impact van seks op de gezondheid. Vijf jaar geleden heeft een onderzoekster alle studies samengebracht die de effecten van verschillende soorten seksuele activiteiten op de geestelijke en lichamelijke gezondheid onder de loep nam (2). De studies zijn meestal observaties en gebaseerd op vragenlijsten, wat de betrouwbaarheid niet ten goede komt. De meeste studies betroffen heterokoppels. Een constante is dat coïtus, zeg maar een klassieke vrijpartij tussen man en vrouw, de meeste gunstige effecten gaf. Er bestaat een verband tussen meer vrijen en een goede geestelijke gezondheid, tevredenheid over de relatie, minder depressieve stemming, betere levensexpectantie, betere fysieke conditie, gunstige effecten op de bloeddruk, minder opvliegers, enz … De aard van deze studies laat echter niet toe te besluiten dat het hier om oorzakelijke verbanden gaat. Zo is het zeer waarschijnlijk dat iemand die al fit is of zich goed in zijn/haar vel voelt, meer vrijt. Uit de studies blijkt ook dat er verschil bestaat tussen coïtus en masturbatie: de gunstige effecten die men ziet bij seks met een partner gaan niet op voor masturbatie.

Bestaat er een verband tussen seks en prostaatkanker? Een grote studie onderzocht het effect van het aantal zaadlozingen (in dit geval werd geen verschil gemaakt tussen coïtus en masturbatie) op het voorkomen van prostaatkanker. Daaruit bleek dat mannen die meer dan 20 ejaculaties per maand hebben iets minder prostaatkanker krijgen in vergelijking met mannen die 4 tot 7 ejaculaties hebben (3,4). Omgerekend gaat het om een daling van 22%. Dat lijkt veel, maar in absolute cijfers is dat niet zo: op 1000 mannen van 55 jaar sterven er 8 aan prostaatkanker voor de leeftijd van 70 jaar. Veelvuldige ejaculaties vermindert het aantal overlijdens in deze groep van 8 naar 7. Dit stelt weinig voor, want van die 1000 mannen sterven er bijna 200 mensen voor hun 70 jaar door andere oorzaken (5). Een andere bedenking bij deze studie: de mannen met een hoge frequentie van zaadlozingen lieten wat minder PSA-tests afnemen. Logisch dat men bij hen minder prostaatkanker vond. Het goede nieuws is dat het veel seks hebben zeer waarschijnlijk niet leidt tot meer prostaatkanker, wat vroeger werd gedacht.

Kan vrijen bijdragen om de wekelijkse aanbeveling van 150 minuten fysieke inspanning aan matige intensiteit te behalen? Tijdens een vrijpartij verbranden mannen gemiddeld 101 kilocalorieën (Kcal) en vrouwen 69 Kcal (6). Onderzoekers suggereren dat vrijen kan beschouwd worden als een lichamelijke inspanning van gematigde intensiteit. Vrijen situeert zich volgens deze studie tussen wandelen en rustig joggen. Maar zonder voorspel (daar gaat weinig energieverbruik mee gemoeid) duurt een vrijpartij gemiddeld 6 min (tijd van de geslachtsgemeenschap zelf). Reken zelf maar uit hoe vaak je moet vrijen om aan 150 minuten per week te komen.

Conclusie

Er zijn aanwijzingen dat er een verband is tussen vaker vrijen en een goede geestelijke en fysieke gezondheid, maar het is niet aangetoond dat het ene het gevolg is van het andere. De studies zijn gebeurd bij paren die gemiddeld 7 keer per maand vrijen.

Referenties

(2) Brody S. The relative health benefits of different sexual activities. J Sex Med 2010;7:1336–1361

(3) https://www.auanet.org/university/abstract_detail.cfm?id=PD6-07&meetingID=15NOLA

(4) Ejaculation Frequency and Subsequent Risk of Prostate Cancer. Michael F. Leitzmann, MD; Elizabeth A. Platz, ScD; Meir J. Stampfer, MD; Walter C. Willett, MD; Edward Giovannucci, MD JAMA. 2004;291(13):1578-1586. doi:10.1001/jama.291.13.1578.

(5) https://kce.fgov.be/sites/default/files/page_documents/KCE_Prostaatkanker_14HD_0.pdf

(6) Frappier J, Toupin I, Levy JJ, Aubertin-Leheudre M, Karelis AD (2013) Energy Expenditure during Sexual Activity in Young Healthy Couples. PLoS ONE 8(10): e79342. doi:10.1371/journal.pone.0079342

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief