Cebam Verschenen op 04/12/2017

In het nieuws

Een nieuwe aanpak zou het aantal aanvallen en de hevigheid van migraine kunnen inperken. Dat blijkt uit twee recente klinische studies in het Verenigd Koninkrijk. “Een grote doorbraak”, klinkt het hoopvol bij de wetenschappers. 

Factcheck

Onderzoekers testen twee potentiële medicijnen tegen migraine, en vinden een halvering van het aantal hoofdpijndagen. Deze middelen zijn nog in onderzoek en nog niet op de markt. Spijtig genoeg werden ze niet getest bij migrainelijders die onvoldoende baat hebben met klassieke anti-migrainemiddelen. Deze groep werd bij voorbaat uitgesloten om aan de studies deel te nemen.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Migraine is een vorm van hoofdpijn waar zo’n 10% van de bevolking af en toe last van heeft. Niet iedereen is voldoende geholpen met bestaande anti-migrainemedicatie. Britse onderzoekers hebben in twee verschillende onderzoeken gekeken of twee nieuwe medicijnen, gebaseerd op zogeheten antistoffen, ook werkzaam zijn tegen migraine (1). Antistoffen zijn eiwitten die een rol spelen bij de afweer. De twee medicijnen heten fremanezumab en erenumab.

Voor het onderzoek naar fremanezumab werden 995 personen met migraine onderzocht. Zij werden in drie vergelijkbare groepen verdeeld. Alle deelnemers kregen één keer per maand een injectie toegediend, waarbij het per groep verschilde of zij daadwerkelijk het medicijn kregen of een injectie met placebo. Eén groep kreeg iedere maand fremanezumab, één groep kreeg enkel placebo-injecties en een derde groep kreeg 1 keer per 3 maanden fremanezumab en de overige maanden placebo. Na de eerste injectie werd gedurende zes maanden bijgehouden hoeveel last de deelnemers hadden van hun migraine. In groepen 1 en 3 daalde het gemiddelde aantal hoofdpijndagen met respectievelijk 4,3 en 4,6 dagen. In de placebogroep had men gemiddeld 2,5 dagen minder hoofdpijn. Acht personen (waarvan 3 in de placebogroep) meldden bijwerkingen.

Het onderzoek voor erenumab had een vergelijkbare opzet, waarbij men vaststelde dat het aantal hoofdpijndagen afnam naarmate de dosis van het toegediende medicijn toenam.

De onderzoekers concluderen dat beide medicijnen een rol kunnen spelen in de behandeling van migraine.

Bron

(1) Goadsby PJ, Reuter U, Hallström Y, et al. A Controlled Trial of Erenumab for Episodic MigraineThe New England Journal of Medicine. Published online November 30 2017

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

De goed opgezette studies werden gefinancierd door de twee farmaceutische bedrijven die deze antistoffen uittesten, Amgen en Novartis. Helaas focussen de studies niet op migraine die niet reageert op bestaande anti-migrainemedicijnen. Het zou interessant zijn om nieuwe middelen bij voorkeur te testen bij personen die niet geholpen worden met klassieke medicatie, maar deze personen werden in deze studies bij voorbaat uitgesloten.

Migraine komt veel voor en kan een grote impact hebben op het dagelijks functioneren. Als er op korte termijn een of meerdere medicijnen op de markt komen die de klachten van migraine verlichten, dan is dat inderdaad een doorbraak. In beide onderzoeken wordt echter nog geen uitspraak gedaan of en wanneer de middelen daadwerkelijk beschikbaar zijn. Er is waarschijnlijk eerst meer onderzoek nodig naar de veiligheid en effecten van de middelen op lange termijn. Van behandelingen met antistoffen (ook gebruikt in nieuwe kankertherapieën) is bekend dat ze zeer duur zijn voor de patiënt.

Conclusie

Onderzoekers testen twee potentiële medicijnen tegen migraine, en vinden een halvering van het aantal hoofdpijndagen. Deze middelen zijn nog in onderzoek en nog niet op de markt. Spijtig genoeg werden ze niet getest bij migrainelijders die onvoldoende baat hebben met klassieke anti-migrainemiddelen. Deze groep werd bij voorbaat uitgesloten om aan de studies deel te nemen.

Referenties

https://www.nhs.uk/news/medication/new-drug-shows-promise-preventing-migraines/

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief