Cebam Verschenen op 20/04/2016

In het nieuws

De symptomen van alzheimerdementie kunnen misschien wel verminderd worden met een natuurlijk eiwit. Hersenwetenschappers spreken van een grote doorbraak.

Factcheck

Toediening van interleukine 33, een eiwit dat voorkomt in het brein, vermindert de concentratie aan abnormale eiwitten (amyloïd) in de hersenen van alzheimermuizen en verbetert tevens hun cognitieve functies, zo blijkt uit geheugentestjes. Wetenschappers spreken van een doorbraak, maar deze bevindingen moeten nog getest worden bij mensen.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Wetenschappers van diverse universiteiten werkten mee aan een experimentele studie met alzheimermuizen (1). Dit zijn genetisch gemanipuleerde muizen die gelijkaardige hersenafwijkingen vertonen (neerslag van abnormaal eiwit of amyloïd) en gelijkaardige symptomen als de ziekte van Alzheimer. De muizen werden in 2 groepen verdeeld: één groep kreeg interleukine-33-injecties (IL-33) en de andere groep niet (controlegroep). IL-33 is een eiwit dat normaal in het brein voorkomt en signalen overbrengt tussen hersencellen. Het is al langer bekend dat bij mensen met de ziekte van Alzheimer de concentratie van IL-33 verminderd is. De muisjes die IL-33 injecties kregen toegediend, presteerden nadien beter op cognitieve tests: ze vonden bijvoorbeeld sneller hun weg in een doolhof waarin ze al eerder waren losgelaten (geheugen). Na de test werden de hersenen van de diertjes onderzocht en bleek de neerslag van abnormaal eiwit in de behandelde groep te zijn verminderd.

De onderzoekers concluderen dat een behandeling met IL-33-injecties perspectieven opent voor de behandeling van de ziekte van Alzheimer.

Bron

(1) Fu AKY, Hung K, Yuen MYF, et al. IL-33 ameliorates Alzheimer's disease-like pathology and cognitive decline. PNAS. Published online April 18 2016

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Het gaat om een dierexperiment waarvan de resultaten nog moeten bevestigd worden in studies bij mensen. Toch zien deze resultaten er veelbelovend uit, omdat ze zouden kunnen werken bij mensen die reeds symptomen van alzheimerdementie vertonen en niet preventief moeten gegeven worden. Er moet nu onderzocht worden of dergelijke behandeling wel veilig is voor mensen en vervolgens of ze ook werkt bij patiënten met deze vorm van dementie. Dat duurt in het beste geval nog verschillende jaren.

Conclusie

Toediening van interleukine 33, een eiwit dat voorkomt in het brein, vermindert de concentratie aan abnormale eiwitten (amyloïd) in de hersenen van alzheimermuizen en verbetert tevens hun cognitieve functies, zo blijkt uit geheugentestjes. Wetenschappers spreken van een doorbraak, maar deze bevindingen moeten nog getest worden bij mensen.

Referenties

http://www.nhs.uk/news/2016/04April/Pages/Natural-protein-restores-memory-in-Alzheimers-mice.aspx

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief