Cebam Verschenen op 16/01/2017

In het nieuws

Britse onderzoekers werken aan een urinetest die kan analyseren hoe (on)gezond je eet. Hoe vaak je zondigt met een stukje chocolade of hoeveel groenten en fruit je eet bijvoorbeeld.

Factcheck

Britse onderzoekers vonden verschillen in bepaalde stoffen in de urine afhankelijk van het voedingspatroon dat mensen volgen. Dergelijke urinetest zou het in de toekomst mogelijk kunnen maken om de betrouwbaarheid van studies over de effecten van voeding op de gezondheid te verbeteren. Maar eerst moet de test nog verder op punt gezet worden.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Een belangrijk probleem in studies over de effecten van voeding op de gezondheid is dat ze noodgedwongen gebaseerd zijn op vragenlijsten van deelnemers, en die zouden erg onbetrouwbaar zijn. De meeste mensen onderschatten de hoeveelheid ongezonde producten die ze eten en overschatten de gezonde consumptie.

Britse onderzoekers zochten uit of het mogelijk is om aan de hand van een urine-analyse uit te pluizen hoe gezond of ongezond mensen eten. In 2013 en 2014 brachten ze 20 gezonde vrijwilligers, tussen 21 en 65 jaar, met een BMI tussen 20 en 35, samen voor een studie (1). Er werden 4 diëten getest: van zeer gezond naar zeer ongezond, telkens gedurende 72 uur. Terwijl ze een dieet volgden, dienden de deelnemers 72 uur in het ziekenhuis te blijven, waar zeer nauwkeurig gewogen werd wat ze aten en waar 3 keer per dag een urinestaal onderzocht werd aan de hand van een speciale techniek (nucleaire magnetische resonantiespectroscopie) om diverse metabolieten (reststoffen van wat gegeten werd) in de urine op te sporen en te kwantificeren. De deelnemers volgden elk de verschillende diëten.

De resultaten tonen aan dat er verschillen zijn in de samenstelling van de urine wanneer mensen gezonder of ongezonder eten. Deze urinetest biedt dan een ook mogelijkheid om na te gaan hoe gezond mensen eten.

Bron

(1) Garcia-Perez I, Posma JM, Gibson R, et al. Objective assessment of dietary patterns by use of metabolic phenotyping: a randomised, controlled, crossover trial. The Lancet – Diabetes and Endocrinology. Published online January 12 2017

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Twintig mensen is een kleine groep en laat niet toe veralgemeende uitspraken te doen. De test laat toe uitspraken te doen over suiker-, vet-, vezelgehalte en dergelijke, maar niet of je chocolade dan wel koekjes gegeten kent. Het gaat ook niet om een test die je zelf zal kunnen gebruiken, omdat er een complexe analysetechniek nodig is om de metabolieten aan te tonen. Deze test is dus vooral bedoeld om op een meer betrouwbare manier studies over voeding te kunnen doen. Maar zo ver is men op dit moment nog niet.

Conclusie

Britse onderzoekers vonden verschillen in bepaalde stoffen in de urine afhankelijk van het voedingspatroon dat mensen volgen. Dergelijke urinetest zou het in de toekomst mogelijk kunnen maken om de betrouwbaarheid van studies over de effecten van voeding op de gezondheid te verbeteren. Maar eerst moet de test nog verder op punt gezet worden.

Referenties

http://www.nhs.uk/news/2017/01January/Pages/Urine-test-could-reveal-if-your-diet-is-a-threat-to-your-health.aspx

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief