Cebam Verschenen op 19/11/2014

In het nieuws

Wie een roker in de auto vergezelt, speelt met zijn leven. In de urine van passagiers die slechts één uur met een rokende chauffeur in de auto zaten vond men naderhand een hoge dosis giftige en kankerverwekkende stoffen.

Factcheck

De meeste onderzoekers zijn het erover eens dat passief roken schadelijk is voor de gezondheid. Zowel aandoeningen van de luchtwegen als hart- en vaatziekten zouden mede door passief roken veroorzaakt worden. Het huidig onderzoek levert een bijkomend argument in dezelfde richting.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

In een Amerikaanse studie moesten 14 niet-rokers achteraan in een stilstaande auto plaats nemen. Terwijl de ramen van de auto 10 cm geopend waren, rookte de chauffeur over een tijdsspanne van één uur 3 sigaretten. In de urine van de passagiers vond men 8 uren na de proef giftige stoffen terug die uit de tabaksrook afkomstig waren. (1)

Bron

(1) St Helen G, Jacob P , Peng M, Dempsey DA, Hammond SK, Benowitz NL. Intake of Toxic and Carcinogenic Volatile Organic Compounds from Secondhand Smoke in Motor Vehicles. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2014 Nov 14.

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Op zich is de wetenschappelijke waarde van deze studie niet buitengewoon. Het gaat om een onderzoek bij een beperkt aantal proefpersonen over een korte tijdspanne. De studie zoekt niet rechtstreeks naar het schadelijk effect van passief roken. Ze toont enkel aan dat wie in een gesloten ruimte rooklucht inademt, stoffen in het lichaam binnenkrijgt waarvan geweten is dat ze schadelijk zijn voor de gezondheid.

Indien men wil bewijzen dat passief roken schadelijk is, zou men een andere studie moeten opzetten. Men zou een groot aantal niet-rokers over een lange periode moeten blootstellen aan rooklucht, hen gedurende vele jaren volgen en noteren in hoeverre ze meer gezondheidsproblemen ontwikkelen dan een vergelijkbare groep van mensen die niet blootgesteld werden aan passief roken. Een dergelijk onderzoek is in de praktijk evenwel niet doenbaar en zou ook ethisch niet verantwoord zijn. Men kan bezwaarlijk bij lottrekking mensen in een studie verplichten om zich gedurende vele jaren aan rooklucht bloot te stellen.

Wie de invloed van passief roken op de gezondheid wil bestuderen is dus genoodzaakt op zoek te gaan naar onrechtstreekse aanwijzingen. Zo zijn er bijvoorbeeld heel wat studies uitgevoerd over het effect van het instellen van een rookverbod op de gezondheid van niet-rokers. In de meeste ervan zag men aansluitend op het rookverbod een daling van het aantal hartinfarcten.

Het feit dat men in de bovengenoemde studie bij passieve rokers schadelijke stoffen uit rooklucht in de urine terugvindt, past ook in de redenering dat passief roken ongezond is. De studie levert op zich geen bewijs voor het schadelijk effect van passief roken. Ze laat ook niet toe te stellen dat een autorit in het gezelschap van een rokende chauffeur op korte termijn dodelijk is. Ze draagt wel bij in onze kennis over de schadelijke effecten van passief roken.

Conclusie

De meeste onderzoekers zijn het erover eens dat passief roken schadelijk is voor de gezondheid. Zowel aandoeningen van de luchtwegen als hart- en vaatziekten zouden mede door passief roken veroorzaakt worden. Het huidig onderzoek levert een bijkomend argument in dezelfde richting.

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief