Cebam Verschenen op 10/05/2016

In het nieuws

Zelfs in smog doet een wandeling je goed. Britse experten berekenden dat de voordelen van lopen en fietsen in vervuilde stadslucht groter dan zijn dan de nadelen van te weinig lichaamsbeweging.

Factcheck

Het is gezonder om te fietsen of te lopen in de stad dan helemaal niet te bewegen. De voordelen voor je gezondheid zijn doorgaans groter dan de nadelen van het inademen van vervuilde lucht.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Wie langdurig wordt blootgesteld aan luchtvervuiling, leeft iets minder lang. Leven in een sterk vervuilde stad kan zelfs enkele maanden van je leven afknibbelen. Als je daarenboven gaat lopen of fietsen in zo’n bedorven stadslucht, trek je nog meer fijn stofdeeltjes binnen, omdat je dieper inademt en je hartritme toeneemt door de inspanning. Toch is sporten ook levensverlengend. Britse wetenschappers berekenden via een ingewikkeld computermodel het punt waarop de voordelen van sporten in de stad worden tenietgedaan door de nadelen van smog (1). Daartoe maakten ze gebruik van gegevens uit epidemiologische studies, onderzoek over de effecten van vervuilde lucht op de gezondheid en een databank over luchtvervuiling in de steden. Om ongezonde lucht te kwantificeren, gebruikten ze de concentratie aan PM 2,5: dit zijn ultrafijne stofdeeltjes met een diameter kleiner dan 2,5 micrometer die diep kunnen doordringen in de longen en daarom schadelijk zijn. De concentratie aan PM 2,5 wordt uitgedrukt in microgram per kubieke meter (µg/m³). De onderzoekers berekenden dat je vanaf een halfuur fietsen in lucht met 95 µg/m³ fijn stof PM 2,5 het punt bereikt waarbij de voordelen van sporten niet langer opwegen tegen de nadelen van de vervuiling. Voor wandelen (waarbij je minder diep ademt) ligt dit omslagpunt bij een PM 2,5 concentratie groter dan 200 µg/m³. Gelukkig wordt deze concentratie zelden bereikt. In matig vervuilde steden, zoals Brussel bijvoorbeeld, blijft fietsen (tot 7 uur) en wandelen (tot 16 uur) gezonder dan niet sporten, ondanks de luchtvervuiling.

Bron

(1) Tainioa M, de Nazelleb AJ, Götschic T et al. Can air pollution negate the health benefits of cycling and walking? Preventive Medicine. Published online May 6 2016.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

In hoeverre deze theoretische berekeningen stroken met de werkelijkheid is moeilijk te zeggen. Eerdere studies wezen ook al uit dat sporten in de stad beter is dan niet sporten. Het is wel raadzaam om de drukke verkeersassen in de mate van het mogelijke te mijden en rustigere straten te kiezen om te lopen of te fietsen. De concentratie aan fijn stof is er minder groot.

In extreem vervuilde steden, zoals New Delhi, is het minder aangewezen om buiten te sporten.

In grote wereldsteden wordt de luchtvervuiling voortdurend gemeten en geeft een website advies over de concentratie aan fijn stof. Het volstaat om de naam van de stad in te tikken, bijvoorbeeld Brussel: http://aqicn.org/city/brussels/

Conclusie

Het is gezonder om te fietsen of te lopen in de stad dan helemaal niet te bewegen. De voordelen voor je gezondheid zijn doorgaans groter dan de nadelen van het inademen van vervuilde lucht.

Referenties

http://www.nhs.uk/news/2016/05May/Pages/exercise-benefits-despite-pollution.aspx

http://aqicn.org/city/brussels/

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief