Cebam Verschenen op 08/05/2014

In het nieuws

Aspirine zou kunnen helpen om darmkanker te voorkomen, althans bij sommige mensen. Nieuw onderzoek suggereert dat het straks mogelijk wordt om te voorspellen bij wie preventieve inname doeltreffend is.

Factcheck

Momenteel wordt niet aangeraden om dagelijks een aspirientje in te nemen met het oog op het voorkomen van darmkanker. De reden is dat het nog te onzeker is of het werkelijk helpt, terwijl het wel vaststaat dat langdurige inname van aspirine ernstige problemen kan veroorzaken.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Amerikaanse onderzoekers volgden vele jaren meer dan 120.000 mensen in het kader van een reeds lang lopend onderzoek (de Nurses' Health Study en de Health Professionals Follow-Up Study).[i] Ze noteerden wie van hen regelmatig aspirine innam en wie na verloop van tijd (dikke) darmkanker ontwikkelde. Niet alle mensen die regelmatig asprine innamen bleken een lagere kans op darmkanker te hebben. Alleen bij diegenen die van nature veel van een bepaalde stof (15-PGDH) in hun darm hadden leek aspirine te werken. De onderzoekers besluiten dat het opsporen van 15-PGDH nuttig zou kunnen zijn om te zien voor wie aspirine helpt om darmkanker te voorkomen.

Bron

(1) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24760190

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Dit onderzoek kan slechts beschouwd worden als een nieuwe kleine stap in de strijd tegen darmkanker. De bevindingen zijn wetenschappelijk nog niet voldoende hard om bij iedereen 15-PGDH op te sporen.

Men kan zich afvragen of het wel de moeite waard is om dure onderzoeken uit te voeren om te beslissen wie wel of niet elke dag een (kinder)aspirientje (100 mg) moet nemen. Waarom niet iedereen sowieso een aspirientje laten innemen? Het antwoord is dat aspirine ook bijwerkingen heeft, zelfs in een lage dosis. En bijwerkingen van medicamenten zijn slechts aanvaardbaar indien ze ruimschoots gecompenseerd worden door de voordelen ervan.

Er is geen probleem met het kortdurend gebruik van aspirine, bijvoorbeeld als koorts-of pijnbestrijder. Ernstige nevenwerkingen zijn er in die gevallen vrijwel niet. Het effect van langdurig gebruik van aspirine is goed gekend uit studies ter preventie van hart- en vaatziekten. Mensen die ooit een hart- of vaatprobleem doormaakten hebben ongetwijfeld een netto voordeel met een regelmatige inname van een lage dosis aspirine. Voor kerngezonde mensen is dit heel wat minder zeker. Bij hen zouden de nadelen groter kunnen zijn de voordelen.[i]Het zijn vooral maag- en hersenbloedingen die gevreesd zijn. Indien 1000 mensen gedurende een jaar dagelijks een kinderaspirientje innemen, dan zou 1 van hen hierdoor een ernstige bloeding ontwikkelen.[ii]

Conclusie

Momenteel wordt niet aangeraden om dagelijks een aspirientje in te nemen met het oog op het voorkomen van darmkanker. De reden is dat het nog te onzeker is of het werkelijk helpt, terwijl het wel vaststaat dat langdurige inname van aspirine ernstige problemen kan veroorzaken.

Referenties

[i] . Lanas A. Aspirin: the balance between benefits and harms. Best
Pract Res Clin Gastroenterol. 2012 Apr;26(2):97-9. doi:
10.1016/j.bpg.2012.03.006.

[ii] Castellucci LA, Cameron C, Le Gal G, Rodger MA, Coyle D, Wells PS,
Clifford T, Gandara E, Wells G, Carrier M. Efficacy and safety outcomes of oral
anticoagulants and antiplatelet drugs in the secondary prevention of venous
thromboembolism: systematic review and network meta-analysis. BMJ. 2013 Aug
30;347:f5133

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief