bewerkt door Sanne Boonen Verschenen op 14/05/2019

In het nieuws

Het hormoon progesteron speelt een belangrijke rol bij het in stand houden van een prille zwangerschap. Helpt het toedienen van dit hormoon dan ook een miskraam te voorkomen?

Waar komt dit nieuws vandaan?

Britse onderzoekers wilden nagaan of het toedienen van het hormoon progesteron via vaginale tabletten het risico op een miskraam verkleint (1). Ze verdeelden 4.153 vrouwen tussen 16 en 39 jaar, die minder dan 12 weken zwanger waren en zich aanmeldden met vaginaal bloedverlies, in 2 gelijke groepen. Beide groepen moesten gedurende 4 weken 2 keer per dag een tabletje vaginaal inbrengen. De ene groep kreeg een tablet met het hormoon progesteron (400 mg) en de andere groep kreeg een placebotablet. Zowel de onderzoekers als de vrouwen wisten niet welke behandeling ze kregen. Alle vrouwen werden opgevolgd om te zien of ze een succesvolle zwangerschap hadden en bevielen na 34 weken. Er werd ook rekening gehouden met het geboortegewicht, op hoeveel weken de baby’s geboren werden, alle miskramen, doodgeboortes en aangeboren afwijkingen.

In de progesterongroep met 2.025 vrouwen in totaal kregen er 1.513 (75%) een baby. In de placebogroep bestaande uit 2.013 vrouwen kregen er 1.459 (72%) een baby. Het verschil was te klein om van een positief effect van progesteron te spreken. Hiernaast werden er geen negatieve effecten vastgesteld van het toedienen van progesteron.

Er werden verdere analyses gedaan in 10 subgroepen. De leeftijd, de BMI en het aantal weken zwangerschap voor de bloeding hadden in deze studie geen effect op het al dan niet krijgen van een miskraam. Wel had de subgroep vrouwen die reeds 3 of meer miskramen had gehad een 28% grotere kans om een baby te krijgen na de progesteronbehandeling.

Bron

(1) Coomarasamy A, Devall AJ, Cheed V, et al. A Randomized Trial of Progesterone in Women with Bleeding in Early Pregnancy. The New England Journal of Medicine. Published online May 9 2019

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Van alle zwangerschappen eindigt 15 tot 25% op een miskraam; 5% van de vrouwen heeft 2 miskramen en minder dan 1 à 3% van de vrouwen 3 of meer. Van alle miskramen vindt 75% plaats voor de 13de zwangerschapsweek. Meestal wordt er geen oorzaak gevonden.

Vaginaal bloedverlies tijdens de zwangerschap betekent niet per se dat je een miskraam hebt. Als het wel zo is, is dit een ingrijpende gebeurtenis. Het is dan ook logisch dat de medische wereld zoekt naar middelen om dit te voorkomen. Het hormoon progesteron is belangrijk voor de instandhouding van de zwangerschap: het ontspant de spieren in de wand van de baarmoeder en in de bloedvaten, waardoor er een betere doorbloeding is. Voor deze studie waren er reeds andere onderzoeken die het nut van het toedienen van progesteron ter preventie van een miskraam wilden nagaan. Die onderzoeken waren tot hiertoe te kleinschalig of de resultaten waren niet eenduidig. De kracht van deze studie is de grootte en de correctheid van de interventie.

Of er bij de kleine subgroep vrouwen die reeds 3 of meer miskramen doormaakten een mogelijk voordeel is, kunnen we uit deze studie echter niet besluiten. Het was niet de initiële opzet van de studie en deze groep vrouwen was veel te klein (slechts 284 vrouwen). Hiervoor is meer specifiek en groter onderzoek nodig.

Conclusie

Het toedienen van het hormoon progesteron bij vrouwen die bloedverlies hebben tijdens een prille zwangerschap kan een miskraam niet voorkomen. Of vrouwen die reeds 3 of meer miskramen hadden er wel baat bij hebben, moet verder onderzocht worden.

Referenties

https://www.nhs.uk/news/pregnancy-and-child/no-clear-evidence-hormone-treatment-early-pregnancy-helps-prevent-miscarriage/

Gerelateerde richtlijnen
Vond je dit artikel nuttig?

Ook interessant

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief