Patrick Mullie Verschenen op 05/10/2021

In het nieuws

Er zijn meer en meer apparaten op de markt op basis van ultraviolet of UV-licht om virussen te vernietigen. Zeker in tijden van coronavirussen kennen dergelijke apparaten een groot succes om een veilige omgeving te creëren. Werken ze echt?

Factcheck

Een bepaald type UV-licht, namelijk UV-C, is in staat micro-organismen, zoals coronavirussen te doden. Dit UV-C bereikt ons niet via zonlicht. Apparaten die UV-C-stralen uitzenden, worden soms gebruikt om micro-organismen, waaronder virussen, te doden op oppervlakten en materiaal. UV-C kan echter schadelijk zijn voor ogen en huid. Bovendien hebben sommige commerciële UV-C lampen een lagere intensiteit, zodat een langere blootstelling nodig is om micro-organismen te doden. De overheid publiceerde een lijst van gecontroleerde en toegestane ventilatiezuiveringsapparaten tegen Covid-19.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Waar komt dit nieuws vandaan?

Italiaanse onderzoekers gingen na of UV-licht virussen kan vernietigen (1). Apparaten die UV-licht uitstralen worden reeds massaal ingezet om omgevingen virusvrij te houden. Vermits coronavirussen zich via de lucht kunnen verspreiden, zou het gebruik van UV-apparatuur interessant kunnen zijn. Om hun onderzoeksvraag te beantwoorden, voerden de Italiaanse onderzoekers een literatuurstudie uit. Ze vonden in totaal 18 studies die de invloed van UV-stralen op coronavirussen onderzocht. Over het algemeen, en ondanks grote verschillen tussen studies, was de vernietigende werking van UV-licht op coronavirussen voldoende, zowel op oppervlakten als voor aerosolen (dit zijn concentraties van virussen in de lucht, vb. uitgeademd door een besmet persoon). Een maximale belichtingstijd van 15 minuten en een maximale afstand tot de UV-bron van een meter zijn essentieel.

Bron
 1. Chiappa F, Frascella B, Vigezzi GP, et al. The efficacy of ultraviolet light-emitting technology against coronaviruses: a systematic review. J Hosp Infect. 2021 Aug;114:63-78.

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

UV-licht doorboort het buitenste membraan van het virus en tast het genetisch materiaal aan. Zonlicht bestaat uit verschillende soorten UV-licht: UV-A en UV-B, ze verschillen onderling in golflengte, dat is een karakteristiek van UV-stralen. UV-C zijn UV-stralen met een golflengte in het spectrum 200 tot 280 nanometer. Dit UV-C kan als luchtontsmetting optreden, omdat het virussen aantast, zodat ze zich niet verder kunnen ontwikkelen. Zonlicht bevat eveneens UV-C, maar dat wordt normaal gezien tegengehouden door de ozonlaag rond de aarde. Gewoon zonlicht kan dus geen coronavirussen doden. UV-C wel, en apparaten die UV-C genereren worden al gebruikt om oppervlakten en materiaal te ontsmetten. UV-C kan echter schadelijk zijn voor ogen en huid, zodat rechtstreeks contact moet vermeden worden. Bovendien hebben sommige commerciële UV-C lampen een lagere intensiteit, zodat een langere blootstelling nodig is om micro-organismen te vernietigen.

De overheid publiceerde een lijst van gecontroleerde en toegestane zuiveringsapparaten tegen Covid-19 (2). Elk zuiveringsapparaat moet voldoen aan enkele strenge voorwaarden om goedgekeurd te worden door Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Conclusie

Een bepaald type UV-licht, namelijk UV-C, is in staat micro-organismen, zoals coronavirussen te doden. Dit UV-C bereikt ons niet via zonlicht. Apparaten die UV-C-stralen uitzenden, worden soms gebruikt om micro-organismen, waaronder virussen, te doden op oppervlakten en materiaal. UV-C kan echter schadelijk zijn voor ogen en huid. Bovendien hebben sommige commerciële UV-C lampen een lagere intensiteit, zodat een langere blootstelling nodig is om micro-organismen te doden. De overheid publiceerde een lijst van gecontroleerde en toegestane ventilatiezuiveringsapparaten tegen Covid-19.

Referenties

(2)Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Lijst van gecontroleerde en toegestane ventilatiezuiveringsproducten tegen Covid-19 | FOD Volksgezondheid (belgium.be). 29 September 2021.

  Vond je dit artikel nuttig?
  Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

  Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

  Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

  Nieuwsbrief

  Schrijf je in voor onze nieuwsbrief