Cebam Verschenen op 24/01/2017

In het nieuws

Onvolwassen gedrag bij jonge kinderen wordt soms verkeerdelijk gezien als ADHD. Ze krijgen dan onterecht medicatie voor concentratiestoornissen.

Factcheck

Deze Australische studie bevestigt wat eerder onderzoek ook al suggereerde. In de eerste jaren van de lagereschooltijd krijgen de jongste kinderen uit de klas iets vaker ADHD-medicatie dan de oudsten. Vermoed wordt dat de jongsten extra hun best moeten doen om de oudsten bij te benen, waarbij ze soms onaangepast gedrag kunnen vertonen.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Australische onderzoekers gingen na hoeveel kinderen, geboren in de eerste of de laatste maand van het schooljaar, in 2013 minstens één voorschrift hadden gekregen voor ADHD-medicatie (1). In totaal ging het om 311.384 kinderen van twee leeftijdscategorieën: 6- tot 10-jarigen en 11- tot 15-jarigen. In totaal kreeg 1,9% van deze kinderen minstens één voorschrift voor ADHD: 2,9% van de jongens en 0,8% van de meisjes. In de groep 6 tot 10 jaar kregen dubbel zoveel kinderen geboren in juni (dus de jongsten van de klas) ADHD-medicatie in vergelijking met de kinderen geboren in juli van het jaar voordien (de oudsten van de klas). Jongens geboren in juni liepen 1,93 keer zoveel kans en meisjes geboren in juni 2,11 keer zoveel. Voor de oudere groep, tussen 11 en 15 jaar, was het verschil tussen de jongsten en oudsten uit de klas minder groot: jongens geboren in juni kregen 1,26 keer zo vaak ADHD-medicatie als de oudste klasgenootjes en meisjes 1,76 keer zo vaak in vergelijking met de oudste meisjes uit de klas.

De onderzoekers waarschuwen voor een geboortemaandeffect bij het stellen van de diagnose ADHD.

Bron

(1) Whitely M, Lester L, Phillmore J, Robinson S. Influence of birth month on the probability of Western Australian children being treated for ADHD (PDF, 163kb). Published online January 22 2017

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Eerder toonden internationale studies aan dat de jongsten in de klas vaker de diagnose ADHD krijgen. Als verklaring schuift men het leeftijdsverschil naar voor: in de eerste klasjes van de basisschool vertaalt een leeftijdsverschil van bijna een jaar zich nog in duidelijke gedragsverschillen, waarbij het gedrag van de jongsten minder aangepast zou zijn. Zich gedurende langere tijd concentreren lukt bijvoorbeeld nog niet zo goed. Daardoor krijgen ze mogelijk makkelijker een medicijn tegen concentratiestoornissen, zoals Rilatine.

De Australische studie heeft wel enkele beperkingen. Zo werd enkel gekeken naar afgeleverde voorschriften voor ADHD-medicatie en niet naar gestelde diagnoses.

Conclusie

Deze Australische studie bevestigt wat eerder onderzoek ook al suggereerde. In de eerste jaren van de lagereschooltijd krijgen de jongste kinderen uit de klas iets vaker ADHD-medicatie dan de oudsten. Vermoed wordt dat de jongsten extra hun best moeten doen om de oudsten bij te benen, waarbij ze soms onaangepast gedrag kunnen vertonen.

Referenties

http://www.nhs.uk/news/2017/01January/Pages/Youngest-children-in-class-more-likely-to-be-given-ADHD-drugs.aspx

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief