Cebam Verschenen op 02/06/2016

In het nieuws

Vrouwen die last hebben van migraine lopen 50 procent meer risico op een beroerte of een infarct. Dat zeggen Duitse onderzoekers.

Factcheck

Vrouwen met migraine lopen iets meer kans op een ernstige hartkwaal, zo stellen Duitse onderzoekers vast. Er bestaat op dit moment geen verklaring voor dit verband.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Onderzoekers uit Duitsland maakten gebruik van de grote gegevensbank van de Amerikaanse ‘Nurses’ Health Study’, een opvolgstudie waarin meer dan 100.000 verpleegsters opgevolgd worden sinds 1989. Ze vullen regelmatig vragenlijsten in over hun gezondheid en levensstijl. In deze deelstudie werden de gegevens van 115.541 vrouwen, die bij de start van de studie tussen 25 en 42 jaar oud waren, geanalyseerd (1). Men wilde weten welke vrouwen migraine rapporteerden of gerapporteerd hadden en hoeveel van hen een ernstig hartprobleem (infarct, beroerte, stent of overbruggingen, angor,...) hadden ontwikkeld of wie overleden was aan een hartaandoening. Daarbij hielden de onderzoekers rekening met factoren als leeftijd, bloeddruk, roken, gewicht, lichaamsbeweging, alcoholconsumptie en hartziekten in de familie. Uit hun analyse blijkt dat 17.531 vrouwen (15%) aan migraine leden, 1.329 (1,2%) vrouwen een ernstige hartkwaal hadden gehad en 223 (0,2%) na de opvolgperiode van 22 jaar, overleden waren. Wie migraine had, liep 50% meer risico op een hartziekte, voornamelijk beroerte. De onderzoekers verklaren dat ze een duidelijk verband tussen migraine en hartziekte hebben aangetoond bij vrouwen en dat hun bevindingen eerder onderzoek bevestigen.

Bron

(1) Kurth T, Winter AC, Eliassen AH, et al. Migraine and risk of cardiovascular disease in women: prospective cohort study. BMJ. Published online May 31 2016

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Een risicotoename van 50% lijkt erg veel, maar is het niet echt. In de studie had 1,2% van de vrouwen een ernstige hartkwaal overleefd; een toename van 50% betekent dat 1,8% van de vrouwen met migraine een ernstig hartprobleem hadden. Het is nog steeds niet bekend wat aan de basis ligt van dit verband, wat in eerder onderzoek ook al werd aangetoond, eveneens bij vrouwen, maar toen enkel bij vrouwen met migraine gepaard gaande met een aura (dit zijn specifieke voortekenen van migraine, zoals lichtflitsen e.d.). In deze nieuwe studie werd echter niet gevraagd naar de aanwezigheid van een aura. Het is ook zo dat de vrouwen met migraine in de Duitse studie vaker rookten, overgewicht hadden, een hoge bloeddruk en te veel cholesterol. De onderzoekers hielden echter rekening met deze invloed in hun analyse.

Het is niet bekend of een goede behandeling van migraine het risico op hartziekte bij vrouwen vermindert. Eveneens blijft de vraag of mannen met migraine ook vaker een hartkwaal ontwikkelen: dit werd totnogtoe niet onderzocht.

Conclusie

Vrouwen met migraine lopen iets meer kans op een ernstige hartkwaal, zo stellen Duitse onderzoekers vast. Er bestaat op dit moment geen verklaring voor dit verband.

Referenties

http://www.nhs.uk/news/2016/06June/Pages/Migraines-linked-to-increased-heart-disease-risk-in-women.aspx

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief