Cebam Verschenen op 09/08/2017

In het nieuws

Wetenschappers van Harvard en de Universiteit van Vermont hebben een algoritme ontwikkeld waarmee het mogelijk is om depressiviteit te herkennen bij mensen via hun Instagram-foto’s.

Factcheck

Deze studie suggereert dat een softwareprogramma in staat is om de stemming van Instagram-gebruikers met redelijke nauwkeurigheid weer te geven. Vraag is wat je daaraan kan hebben. Je kan zo’n tool niet zomaar loslaten op accounts van gebruikers zonder hun toestemming. Wie zich niet goed voelt, gaat beter te rade bij zijn huisarts of (binnenkort terugbetaalde) eerstelijnspsycholoog.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Amerikaanse onderzoekers rekruteerden 166 volwassenen tussen 19 en 55 jaar via een online platform. Ze hadden allen een Instagram-account en waren bereid de onderzoekers toegang te verschaffen tot hun foto’s. Ook vulden ze een vragenlijst in die peilde naar hun gemoedstoestand. De vragenlijst geeft een score die indicaties geeft of een persoon depressief is of niet. In totaal vergeleken de onderzoekers duizenden foto’s van 71 mensen met een milde depressie in vergelijking met 95 gezonde vrijwilligers. Hiervoor gebruikten ze een computerprogramma dat foto’s selecteerde of kleur, helderheid, menselijk gelaat, aantal mensen in een foto en aantal ‘likes’ per beeld. Mensen die een depressie-score haalden op de vragenlijst posten vaker foto’s met blauwe tinten, donkere en minder levendige kleuren, foto’s met gezichten en ook meer foto’s. Wanneer ze een filter gebruikten, zetten ze vaker kleurenfoto’s om in zwart-witbeelden. Op basis van die gegevens slaagde het computerprogramma erin om 70% van de mensen met een hogere depressiescore te identificeren; voor 24% van de personen maakte de computer een verkeerde inschatting.

De onderzoekers vergeleken hun resultaten met de resultaten van een eerder gepubliceerde overzichtsstudie waarbij huisartsen, zonder specifieke vragenlijst voor depressie, de diagnose depressie in 42% van de gevallen correct inschatte.

De onderzoekers besluiten dat een depressieve stemming van personen kan worden afgelezen op Instagram. In deze gedigitaliseerde maatschappij kunnen sociale media mogelijk dienen om te peilen naar de mentale gezondheid van gebruikers.

Bron

(1)Reece AG, Danforth CM. Instagram photos reveal predictive markers of depression. EPJ Data Science. Published online August 8 2017

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

De resultaten zijn gebaseerd op kleine groepen personen waarvan een aantal, volgens zelf ingevulde vragenlijsten, een milde depressie doormaakten. Dat alleen al doet de uitspraken wankelen. Er werd niet gevraagd naar de lievelingskleuren van deelnemers. Wie graag blauwe kleuren ziet, gebruikt mogelijk meer blauw in het bewerken van foto’s, zonder dat die kleur iets zegt over een bepaalde stemming. Hetzelfde kan gezegd worden voor donkere, minder levendige kleuren. Dat kan evengoed een kwestie van smaak zijn.

De resultaten van deze studie vergelijken met een overzichtsstudie gevoerd bij huisartsen, gaat helemaal niet op. Beide gebruiken andere onderzoeksmethodes: zo is het onderzoek bij huisartsen gebaseerd op verschillende goed uitgevoerde studies van hogere kwaliteit.

Conclusie

Deze studie suggereert dat een softwareprogramma in staat is om de stemming van Instagram-gebruikers met redelijke nauwkeurigheid weer te geven. Vraag is wat je daaraan kan hebben. Je kan zo’n tool niet zomaar loslaten op accounts van gebruikers zonder hun toestemming. Wie zich niet goed voelt, gaat beter te rade bij zijn huisarts of (binnenkort terugbetaalde) eerstelijnspsycholoog.

Referenties

http://www.nhs.uk/news/2017/08August/Pages/Software-used-to-screen-social-media-photos-for-depression-signs.aspx

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief