Cebam Verschenen op 28/02/2014

In het nieuws

Mensen die in de buurt wonen van een windmolen, klagen soms van geluidsoverlast, concentratieproblemen en slecht slapen. Onderzoek spreekt hen nu tegen.

Factcheck

Deze studie is geruststellend voor mensen die in de buurt van windmolens of een windmolenpark wonen. Zij hoeven zich geen zorgen te maken over eventuele nadelige effecten van de windmolens op hun gezondheid.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Uit een recente Australische studie blijkt dat moderne windmolens geen nadelige invloed hebben op de gezondheid. De auteurs baseren hun conclusie op een doorgedreven analyse van alle wetenschappelijke gegevens die wereldwijd hierover tot nog toe gepubliceerd werden. (1) 

De studie werd uitgevoerd door de NHMRC, de National Health and Medical Research Council, een instituut dat gelieerd is aan de Australische overheid. De studie moest een antwoord geven op de vraag naar mogelijke nadelige effecten van onder meer slagschaduw, geluidshinder en elektromagnetische golven die uitgaan van de windmolens. Men vond geen aanwijzingen dat mensen die dichtbij windmolens wonen minder gezond zijn dan anderen. Er is geen effect aangetoond van de slagschaduwen op de gezondheid. Flitslichten kunnen bij mensen die lijden aan een zeldzame vorm van (fotosensitieve) epilepsie een aanval uitlokken. De slagschaduw die door het draaien van de wieken ontstaat zou theoretisch ook een dergelijke aanval kunnen uitlokken, maar het risico daarop lijkt bijzonder klein te zijn. Windmolens zijn een bron van elektromagnetische golven maar de intensiteit ervan is lager dan die welke men in een gemiddeld woonhuis op het platteland meet. Het lawaai dat uitgaat van windmolens is niet groter dan dat van andere geluidsbronnen in onze moderne samenleving. Ook de fysische samenstelling van dat geluid is niet anders. Er is dan ook geen reden dat het effect ervan zou verschillen van ander omgevingslawaai. 

Uit sommige studies blijkt dat mensen die in de nabijheid van windmolens wonen vinden dat ze een lagere levenskwaliteit hebben dan mensen die elders wonen. Het is evenwel moeilijk uit te maken of men de reden daarvan rechtstreeks aan de windmolens kan toeschrijven. Zo blijkt dat mensen die in de buurt van windmolens wonen gemiddeld ouder zijn dan de modale burger en vaak ook lager op de sociale ladder staan. Beide factoren kunnen op zich ook een reden zijn van een verminderde levenskwaliteit.

Bron

(1) http://consultations.nhmrc.gov.au/files/consultations/drafts/nhmrcdraftinformationpaperpublicconsult...

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Dit is een zeer grondig uitgevoerde studie (systematic review) van wat er op dit ogenblik wereldwijd bekend is over de effecten van windmolens op de gezondheid. De onderzoekers doorploegden meer dan 3300 wetenschappelijke publicaties over het onderwerp. Hun rapport is een samenvatting van de bevindingen uit de meest relevante en best onderbouwde studies ervan.

Conclusie

Deze studie is geruststellend voor mensen die in de buurt van windmolens of een windmolenpark wonen. Zij hoeven zich geen zorgen te maken over eventuele nadelige effecten van de windmolens op hun gezondheid.

Referenties

http://consultations.nhmrc.gov.au/files/consultations/drafts/nhmrcdraftinformationpaperpublicconsultationfebruary2014.pdf

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief