Cebam Verschenen op 03/05/2018

In het nieuws

Uit een experiment van 43 jaar bij meer dan 100.000 personen bleek dat je levensstijl een gigantisch effect heeft op je levensduur. Blijkbaar kan je 10 jaar langer leven door 5 gewoontes toe te passen. 

Factcheck

Uit deze Amerikaanse studie blijkt dat wie nooit gerookt heeft, gezond eet, iedere dag minstens een halfuur (matig) intensief beweegt, matig alcohol consumeert en een gezond lichaamsgewicht heeft, doorgaans een hogere levensverwachting heeft. Of je ook 10 jaar langer leeft, is moeilijk te zeggen en hangt ook van andere factoren af, zoals je ziektegeschiedenis. Wat de studie wel aantoont, is dat gezonde leefgewoontes zeker een gunstige impact hebben.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Deze Amerikaanse studie maakte gebruik van gegevens van 2 langdurige opvolgstudies, de eerste bij vrouwelijke verpleegkundigen en de tweede bij mannelijke zorgverleners, die beide werden opgestart in 1980 en liepen tot 2014. Van alle 123.000 deelnemers werden regelmatig vragenlijsten afgenomen: over hun eet- en drinkgewoonten om de 4 jaar, over hun fysieke activiteiten, rookgedrag en lichaamsgewicht om de 2 jaar. Aan de eetgewoonten werd een score toegekend, afhankelijk van de consumptie van groenten en fruit, volle granen, vlees, frisdrank, enzovoort. De onderzoekers keken naar volgende 5 gezonde leefgewoontes: gezond eten, nooit roken, minstens 30 minuten per dag matig of intensief actief zijn, niet meer dan 14 glazen alcohol per week consumeren en een gezond gewicht hebben (body mass index tussen 18,5 en 24,9). Zeer weinig deelnemers voldeden aan de 5 gezonde leefgewoontes: slechts 1,3% van de vrouwen en 1,7% van de mannen.

Tijdens de opvolgperiode overleden 42.167 mensen, waarvan 13.953 aan kanker en 10.689 aan hart- en vaatziekten. De onderzoekers berekenden dat iedere gezonde leefgewoonte de kans op overlijden tijdens de opvolgperiode verminderde. Personen die alle 5 gezonde leefgewoontes aanhielden, hadden 74% minder kans te zijn overleden in vergelijking met personen die geen enkele van deze gezonde gewoontes hadden. Op de leeftijd van 50 jaar leefden vrouwen met deze 5 leefgewoontes theoretisch 14 jaar langer dan vrouwen zonder deze gewoontes. Mannen van 50 jaar leefden 12,2 jaar langer.

De onderzoekers besluiten dat gezonde leefgewoontes waarschijnlijk een aanzienlijke invloed hebben op de levensverwachting.

Bron

(1) Li Y, Pan A, Wang DD, et al. Impact of Healthy Lifestyle Factors on Life Expectancies in the US PopulationCirculation. Published online April 30 2018

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Het is moeilijk te onderzoeken of de combinatie van 5 gezonde leefgewoontes effectief 10 jaar toevoegt aan het leven. Om dit echt te onderzoeken zou je één groep individuen moeten volgen die deze gewoontes aanhoudt en een andere, vergelijkbare groep die het tegenovergestelde doet. Dergelijk onderzoek is om ethische en andere redenen niet uitvoerbaar.

De resultaten van deze studie hangen grotendeels af van wat mensen hebben ingevuld in de vragenlijsten, wat vaak subjectief is en dus onderhevig aan fouten. Verder spelen nog andere factoren een rol in je levensverwachting, zoals aanleg voor bepaalde aandoeningen, socio-economische status, stress, enzovoort. Deze beperkingen nemen niet weg dat een studie bij zo’n grote groep mensen wel aanwijzingen geeft over de impact van gezonde leefgewoontes op de levensverwachting. Die blijkt dus ongetwijfeld gunstig op bevolkingsniveau.

Conclusie

Uit deze Amerikaanse studie blijkt dat wie nooit gerookt heeft, gezond eet, iedere dag minstens een halfuur (matig) intensief beweegt, matig alcohol consumeert en een gezond lichaamsgewicht heeft, doorgaans een hogere levensverwachting heeft. Of je ook 10 jaar langer leeft, is moeilijk te zeggen en hangt ook van andere factoren af, zoals je ziektegeschiedenis. Wat de studie wel aantoont, is dat gezonde leefgewoontes zeker een gunstige impact hebben.

Referenties

https://www.nhs.uk/news/lifestyle-and-exercise/5-healthy-habits-could-add-more-decade-your-life/

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief