Cebam Verschenen op 17/03/2017

In het nieuws

De inname van bepaalde pijnstillers zoals diclofenac en ibuprofen verhoogt de kans op hartstilstand met een derde.

Factcheck

Deze nieuwe studie geeft geen harde bewijzen over een oorzakelijk verband tussen het nemen van een ontstekingsremmer en een hartstilstand. Maar het is toch weer een nieuw element in de lange reeks onderzoeken die een verband leggen tussen ontstekingsremmers zoals diclofenac en ibuprofen en het voorkomen van hartaandoeningen. Het is dus wel een reden om voorzichtig te zijn: gebruik ze nooit lichtzinnig. Voor een pijntje links of rechts is het eerder aangewezen paracetamol te nemen. Personen die lijden aan een hartziekte moeten nog voorzichtiger zijn. Als je twijfelt vraag dan de huisarts om advies.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

De nadelige invloed van klassieke ontstekingsremmers op het hart is al langer bekend. Gelijkaardige studies namen we eerder al onder de loep. Een groep Deense onderzoekers onderzocht nu of er ook een verband zou kunnen zijn met hartstilstand (1). Daartoe onderzochten ze de dossiers van 28.947 personen die buiten het ziekenhuis een hartstilstand hadden gekregen tussen 2001 en 2010. Van al die personen waren er 3.376 behandeld met een ontstekingsremmer in de 30 dagen voorafgaand aan de hartstilstand. Als controlegroep namen ze dezelfde personen en keken naar het gebruik van ontstekingsremmers tussen dag 90 en 60 voor de hartstilstand. Uit het onderzoek blijkt dat men vaker een ontstekingsremmer nam in de 30 dagen voor de hartstilstand dan tussen dag 90 en 60 ervoor. De twee meest voorkomende ontstekingsremmers waren Ibuprofen (Brufen) en diclofenac (Voltaren). Het blijkt dat de inname van een ontstekingsremmer in de maand voor het incident de kans op een hartstilstand deed stijgen met 31%. Diclofenac verhoogde het risico sterker (50%) dan ibuprofen (31%). Andere ontstekingsremmers werden veel minder gebruikt en de getallen waren te klein om daar conclusies uit te trekken.

Bron

(1)Sondergaard KB, Weeke P, Wissenberg M, et al. Non-steroidal anti-inflammatory drug use is associated with increased risk of out-of-hospital cardiac arrest: a nationwide case–time–control study. European Heart Journal – Cardiovascular Pharmacotherapy. Published online December 24 2016

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

De onderzoekers stellen dat deze studie een nieuw inzicht geeft in de bekende nadelige effecten van ontstekingsremmers op het hart. Zij wijzen er daarenboven op dat het hier om relatief kortdurend gebruik gaat. We moeten toch vaststellen dat ze geen oorzakelijk verband gevonden hebben. Het kan zijn dat deze mensen zich in de periode voor de hartstilstand al wat onwel voelden of zelfs pijn hadden en juist daarom een pijnstiller innamen. Die pijn kan een voorbode geweest zijn van de hartstilstand. Dus een hard bewijs levert deze studie niet. Daarnaast geldt dit onderzoek vooral voor oudere personen (gemiddeld 70 jaar). Meer in het algemeen is dit een bijkomende verwittiging dat ontstekingsremmers geneesmiddelen zijn die naast gunstige effecten een sterk risicoprofiel hebben: vooral langdurige inname van ontstekingsremmers kan nadelige effecten hebben op de nierfunctie en verhoogt de kans op maagzweren en bloedingen van de ingewanden. De laatste jaren komen er ook meer en meer studies die wijzen op nadelige effecten op het hart.

Conclusie

Deze nieuwe studie geeft geen harde bewijzen over een oorzakelijk verband tussen het nemen van een ontstekingsremmer en een hartstilstand. Maar het is toch weer een nieuw element in de lange reeks onderzoeken die een verband leggen tussen ontstekingsremmers zoals diclofenac en ibuprofen en het voorkomen van hartaandoeningen. Het is dus wel een reden om voorzichtig te zijn: gebruik ze nooit lichtzinnig. Voor een pijntje links of rechts is het eerder aangewezen paracetamol te nemen. Personen die lijden aan een hartziekte moeten nog voorzichtiger zijn. Als je twijfelt vraag dan de huisarts om advies.

Referenties

http://www.nhs.uk/news/2017/03March/Pages/Ibuprofen-claimed-to-raise-cardiac-arrest-risk-by-a-third.aspx


Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief