Cebam Verschenen op 01/06/2017

In het nieuws

Ouders van kleuters die hun smartphone niet aan de kant kunnen laten, verhogen het risico op gedragsproblemen bij hun kroost, waarschuwen Amerikaanse onderzoekers.

Factcheck

Deze studie suggereert, maar kan niet aantonen dat kleine kinderen van ouders (vooral moeders) die voortdurend op hun smartphone, laptop of tablet bezig zijn, meer gedragsproblemen ontwikkelen. Toch is het niet ondenkbaar dat kleine kinderen op allerlei manieren de aandacht trachten te trekken wanneer vader of moeder ‘er niet echt bij is’.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

‘Technoferentie’, zo benoemen Amerikaanse onderzoekers een nieuw fenomeen dat zich steeds vaker voordoet tussen jonge ouders en hun kleine kinderen. Tijdens het spel of andere interacties wordt de ouder soms afgeleid door zijn mobiel internet. Hij of zij kan niet weerstaan aan mails checken, berichtjes lezen of surfen op sociale media.

In de VS bevroegen onderzoekers 168 moeders en 165 vaders, van 170 gezinnen met minstens één kind jonger dan 5 jaar, over hun mobiel internetgebruik en de effecten op hun kind (1). Op een schaal van drie gaven de ouders aan hoe verknocht ze waren aan hun digitale apparaten: ‘ik kan het niet laten voortdurend te checken’, ‘ik gebruik mijn smartphone te veel’ en ‘ik denk vaak aan berichtjes op mijn smartphone’. De mate van ‘technoferentie’ met hun kind werd geschat door de ouder zelf: ze gaven aan hoe vaak op een doorsnee-dag ze een conversatie, spel of andere vorm van interactie met hun kind onderbraken omwille van een digitaal apparaat (smartphone, computer, tablet, game console, tv). Ook vulden de ouders een checklist in over gedrag en gedragsproblemen bij hun kind.

De resultaten tonen dat ouder-kind-contact minstens één keer per dag onderbroken wordt door een digitaal apparaat. Bij slechts 11% gebeurt dit nooit en bij 48% minstens drie keer per dag. 40% van de moeders en 32% van de vaders rapporteerde problematisch mobiel internetgebruik. Kinderen van moeders die te veel digitaal afgeleid worden, hebben vaker gedragsproblemen. Voor kinderen van vaders die dit gedrag vertonen, geldt dit niet.

Bron

(1) McDaniel BT, Radesky JS. Technoference: Parent Distraction With Technology and Associations With Child Behavior Problems. Child Development. Published online May 10 2017

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

In deze studie bleken meer moeders dan vaders verhangen aan hun smartphone. Dat kinderen zich lastiger gedragen bij moeders die voortdurend mobiel zijn dan bij vaders die hetzelfde doen, kan op verschillende manieren uitgelegd worden. Moeders spenderen doorgaans meer tijd bij hun kinderen, kinderen hebben mogelijk andere verwachtingen van hun moeder of sommige ouders hebben de checklist niet helemaal eerlijk ingevuld, om zichzelf niet in een slecht daglicht te plaatsen.

De aard van de studie laat alvast niet toe een oorzaak-gevolg-relatie aan te duiden.

Conclusie

Deze studie suggereert, maar kan niet aantonen dat kleine kinderen van ouders (vooral moeders) die voortdurend op hun smartphone, laptop of tablet bezig zijn, meer gedragsproblemen ontwikkelen. Toch is het niet ondenkbaar dat kleine kinderen op allerlei manieren de aandacht trachten te trekken wanneer vader of moeder ‘er niet echt bij is’.

Referenties

http://www.nhs.uk/news/2017/05May/Pages/Parents-phone-addiction-may-lead-to-child-behavioural-problems.aspx

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief