Cebam Verschenen op 16/05/2018

In het nieuws

Mannen met een fysiek zware job riskeren vroeger te overlijden dan personen met een zittend beroep. Voor vrouwen is er geen verschil. Dat blijkt uit Nederlands onderzoek.

Factcheck

Deze studie kan niet aantonen dat fysiek zware arbeid het risico op vroegtijdig overlijden verhoogt in vergelijking met mensen met een kantoorbaan. Het is onmogelijk om alle beïnvloedende leefstijlfactoren uit te schakelen. De levensstijl van arbeiders is bovendien te verschillend van deze van mensen met een zittend beroep. 

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Onder leiding van Nederlandse onderzoekers werden studies samengenomen die een verband zochten tussen fysieke arbeid, een zittend beroep en levensverwachting. In totaal werden 17 studies opgenomen in deze overzichtsanalyse, waardoor men beschikte over gegevens van meer dan 190.000 participanten die gemiddeld 20 jaar werden opgevolgd (1).

Om de ‘zwaarte’ van het beroep te evalueren werd gebruik gemaakt van vragenlijsten. Naast leeftijd en geslacht hielden de diverse opgenomen studies rekening met leefstijlfactoren zoals roken, alcoholconsumptie en sporten in de vrije tijd. Ondanks correcties voor deze beïnvloedende factoren, hadden mannen met een zwaar fysieke baan toch nog 18% meer kans op overlijden in de opvolgperiode in vergelijking met mannen met een kantoorbaan. Voor vrouwen vond men geen noemenswaardige verschillen.

De onderzoekers vragen zich daarom af of de aanbevelingen voor fysieke activiteit moeten worden aangepast voor mannen die zware fysieke arbeid verrichten, maar stellen ook dat eerst meer onderzoek nodig is.

Bron

(1) Coenen P, Huysmans HA, Holtermann A, et al. http://bjsm.bmj.com/content/early/2018/04/17/bjsports-2017-098540 British Journal of Sports Medicine. Published online May 14 2018

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Ondanks de goed uitgevoerde overzichtsanalyse staat of valt de conclusie met de sterkte van de afzonderlijke studies. Deze studies hielden in wisselende mate rekening met beïnvloedende leefstijlfactoren, wat de analyse bemoeilijkte. Overigens werd geen rekening gehouden met stress op het werk, noch met blootstelling aan gevaarlijke of ongezonde stoffen. Omdat het onmogelijk is om alle beïnvloedende factoren uit te sluiten, is het evenmin mogelijk om te stellen dat zware fysieke arbeid een rechtstreekse impact zou hebben op de levensverwachting. Er is dus geen sprake van een oorzakelijk verband.

Er is op dit moment geen reden om de aanbevelingen voor gezond bewegen te herzien, ook niet voor mensen die zware arbeid verrichten. Bovendien is bewegen tijdens arbeid vaak repetitief of belastend en dus niet altijd gezond. Voor mensen met een fysiek zware job geldt eveneens dat ze minstens 150 minuten gezond bewegen per dag. Vrijetijdsbeweging is wat anders dan arbeid, bleek uit een eerder studie

Conclusie

Deze studie kan niet aantonen dat fysiek zware arbeid het risico op vroegtijdig overlijden verhoogt in vergelijking met mensen met een kantoorbaan. Het is onmogelijk om alle beïnvloedende leefstijlfactoren uit te schakelen. De levensstijl van arbeiders is bovendien te verschillend van deze van mensen met een zittend beroep. 

Referenties

https://www.nhs.uk/news/lifestyle-and-exercise/heavy-physical-activity-work-linked-earlier-death-men...

Gerelateerde nieuwsberichten
Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief