Cebam Verschenen op 14/11/2016

In het nieuws

Lid zijn van een jeugdbeweging is een mentale opkikker, zo melden Schotse onderzoekers. Scouts en gidsen hebben op volwassen leeftijd minder last van angsten en depressies.

Factcheck

Vijftigers die ooit lid waren van een jeugdbeweging, staan mentaal iets sterker in het leven, zo besluiten Schotse onderzoekers. Daarbij maakt het niet of hoe lang je lid was. Of het ene rechtstreeks volgt uit het andere, is echter niet aan te tonen, al klinkt het aannemelijk dat jongeren in een jeugdbeweging diverse sociale vaardigheden aanleren die hen in het latere leven van pas kunnen komen.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Wetenschappers van de universiteiten Glasgow en Edinburgh wilden weten of deel uitmaken van een jeugdbeweging mensen beschermt tegen depressie in het latere leven. Ze verzamelden gegevens van 9790 Britten, geboren in 1958, en interviewden hen in hun 50ste levensjaar (1). Ze polsten naar mentale gezondheid en naar lidmaatschap bij scouts en gidsen, vrijwilligersorganisaties en kerkgemeenschappen. Voor diegenen die bij de scouts en gidsen geweest waren, werd in kaart gebracht hoelang. Uit de verzamelde gegevens blijkt dat alle vijftigers samen gemiddeld 74,8 scoorden op een schaal van 1 tot 100 over mentale gezondheid (hoe hoger, hoe beter). Ruim een kwart (28%) was in zijn jeugdjaren lid geweest van scouts of gidsen. Voormalige scouts en gidsen scoorden gemiddeld 2,28 punten hoger op de mentale schaal. Wie 65 of minder scoorde, werd als angstig of depressief omschreven. In de groep voormalige scouts en gidsen waren 18% minder mensen angstig of depressief. Mensen uit lagere sociale klassen scoorden gemiddeld lager op mentale gezondheid, behalve als ze lid waren geweest van scouts of gidsen. Meer nog, mensen uit lagere klassen die naar een jeugdbeweging waren geweest, scoorden in hun 50ste levensjaar hoger op de gelukschaal in vergelijking met mensen uit hogere sociale klassen die geen lid waren geweest van een jeugdbeweging. Lidmaatschap van een vrijwilligersorganisatie of kerkgenootschap had tegen de verwachting in geen effect op het mentale welzijn. De onderzoekers besluiten dat jongeren die actief zijn in de jeugdbeweging later mentaal weerbaarder zijn.

Bron

(1)Didden C, Playford C, Mitchell R. Be(ing) prepared: Guide and Scout participation, childhood social position and mental health at age 50—a prospective birth cohort study. Journal of Epidemiology and Community Health. Published online November 10 2016

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Het verschil in mentale score is erg beperkt: de (zelf toegekende) score ligt gemiddeld slechts 2,2 punten hoger. De studie kan niet aantonen dat actief lid zijn van een jeugdbeweging de mentale weerbaarheid in het latere leven verhoogt. Het effect kan ook omgekeerd worden uitgelegd: wie zich beter in zijn vel voelt, wordt eerder lid van scouts of gidsen. De onderzoekers vonden geen verband met de duurtijd waarin men lid was geweest van een jeugdbeweging: van korte tijd tot vele jaren lidmaatschap veranderde niets aan de gemiddelde score. Overigens betwijfelt niemand dat jeugdbewegingen helpen in het aanleren van sociale vaardigheden, zoals communicatie, samenwerken, enzovoort. Bovendien zijn ze goedkoop en voor iedereen toegankelijk.

Dat er geen verband was met andere organisaties, zoals vrijwilligerswerk of kerkgenootschappen, is eigenaardig en zet de geloofwaardigheid van de uitkomsten wat op de helling.

Conclusie

Vijftigers die ooit lid waren van een jeugdbeweging, staan mentaal iets sterker in het leven, zo besluiten Schotse onderzoekers. Daarbij maakt het niet of hoe lang je lid was. Of het ene rechtstreeks volgt uit het andere, is echter niet aan te tonen, al klinkt het aannemelijk dat jongeren in een jeugdbeweging diverse sociale vaardigheden aanleren die hen in het latere leven van pas kunnen komen.

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief