Patrick Mullie Verschenen op 04/05/2020

In het nieuws

Wanneer zelfs onsportieve collega’s na weken thuiswerken de loopschoenen aantrekken, kun je ervan op aan dat lopen in coronatijden de nieuwe nationale sport is. De meesten doen dat met muziek in de oren. “Zo loop ik sneller”, klinkt het dan. En dat beelden ze zich niet in. 

Factcheck

Een literatuurstudie toonde aan dat wanneer je luistert naar muziek tijdens het bewegen, je prestaties kunnen verbeteren, net als het goed gevoel na het bewegen. Dit geldt niet alleen voor lopen, maar ook van andere vormen van sport. Het is belangrijk om muziek uit te kiezen met een gepaste beat zodat je je tempo lichtjes verhoogt zonder jezelf uit te putten.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Australische en Britse onderzoekers gingen het effect na van muziek luisteren tijdens het bewegen. De onderzoeksvraag was of muziek tijdens het bewegen de prestaties kan beïnvloeden. Om daar een antwoord te vinden, voerden ze een literatuurstudie uit (1).

Studies

De onderzoekers selecteerden alleen interventiestudies, waarbij de deelnemers zowel met als zonder muziek moesten bewegen. Met bewegen bedoelen de onderzoekers lopen, wandelen, fietsen en krachttraining. Ze vonden in totaal 139 studies op 3.599 deelnemers. De eerste studie over dit onderwerp dateert al van 1911!

Criteria

De onderzoekers evalueerden de invloed van muziek op het bewegen aan de hand van vijf criteria: het gevoel van de deelnemers na het bewegen, het hartritme, de prestaties, de ervaring van de inspanning en het zuurstofverbruik.

Vier van deze vijf criteria verbeterden wanneer de deelnemers naar muziek luisterden tijdens het bewegen. Enkel de hartslag kon niet beïnvloed worden. Het effect van muziek was vooral groot bij het gevoel dat de deelnemers hadden na de prestatie. Ze voelden zich merkelijk beter. Het effect was klein op het zuurstofverbruik.

De onderzoekers besluiten dat luisteren naar muziek tijdens het bewegen, de deelnemers meer doet genieten van de inspanning en dat hun prestaties tot 15% kunnen verbeteren. Het effect was onafhankelijk van het trainingsniveau van de deelnemers en van de intensiteit van het bewegen.

Mogelijke verklaring

De onderzoekers denken dat de muziek zorgt voor afleiding tijdens het bewegen, en dat het ritme van de muziek de snelheid kan beïnvloeden. Dit geven ze als mogelijke verklaring voor het effect. Indien het tempo van de muziek nabij de comfortzone van de deelnemers ligt, kan dit de cadans bewust of onbewust beïnvloeden.

Bron

(1) Terry PC, Karageorghis CI, Curran ML, et al. Effects of music in exercise and sport: A meta-analytic review. Psychol Bull. 2020 Feb;146(2):91-117.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Muziek zal je prestaties verbeteren, maar er zijn natuurlijk grenzen: je zal geen atleet worden van een stevige beat alleen. Het tempo van de muziek moet enkele procenten hoger liggen dan je comfortzone. Ligt het tempo nog hoger, dan hou je minder lang vol.

Niet alle muziek is even geschikt om beter te presteren: voor lopen en fietsen met een meer gelijkmatige inspanning is een tweetelsmaat belangrijk, zoals onder andere in marsen. Je kiest best liedjes die half zoveel beats per minuut (BPM) hebben als je stappen per minuut zet. Op deze manier kan je twee passen zetten of één loopcyclus per beat uitvoeren.

In deze literatuurstudie beïnvloedde de muziek de hartslag niet: dit moeten we nuanceren, want wanneer de prestaties verbeterden, steeg ook de hartslag. Of je nu met of zonder muziek beweegt, een aangepast trainingsschema is essentieel om overbelasting te vermijden.

Conclusie

Een literatuurstudie toonde aan dat wanneer je luistert naar muziek tijdens het bewegen, je prestaties kunnen verbeteren, net als het goed gevoel na het bewegen. Dit geldt niet alleen voor lopen, maar ook van andere vormen van sport. Het is belangrijk om muziek uit te kiezen met een gepaste beat zodat je je tempo lichtjes verhoogt zonder jezelf uit te putten.

Referenties

© Foto: Andrea Piacquadio via Pexels

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief