Cebam Verschenen op 04/10/2016

In het nieuws

Eerder werd al aangetoond dat het anticonceptiemiddel een invloed op ons libido kan hebben, maar een nieuwe Deense studie bij meer dan 1 miljoen vrouwen legt nu ook een verband tussen de anticonceptiepil en depressie.

Factcheck

Deense onderzoekers stellen vast dat vrouwen die hormonale anticonceptiemethoden gebruiken, zoals de pil, het hormoonspiraaltje, de vaginale ring of hormonale patches, iets vaker antidepressiva slikken dan vrouwen die geen hormonale anticonceptie gebruiken. Dat betekent nog niet dat deze voorbehoedsmiddelen een depressie kunnen uitlokken. Overigens is het al lang bekend dat hormoonbehandelingen de stemming kunnen beïnvloeden.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Onderzoekers van de universiteit van Kopenhagen verzamelden gegevens over pilgebruik en gebruik van antidepressiva uit Deense databanken, van 1.061.997 vrouwen tussen 15 en 34 jaar (gemiddeld 24 jaar) over een periode van 13 jaar (2000 tot 2013) (1). Vrouwen met een eerdere depressie, andere psychiatrische diagnoses, kanker, diepe veneuze trombose of vrouwen die een fertiliteitsbehandeling hadden ondergaan, werden uit het onderzoek uitgesloten. Wat de hormonale anticonceptie betreft, werd niet alleen gekeken naar de klassieke combinatiepil, maar ook naar de pil met enkel progesteron, het hormoonspiraaltje, de vaginale ring en hormonale pleisters. Voor de hele groep werd 23.077 keer de diagnose depressie gesteld en werden in totaal 133.178 eerste voorschriften voor antidepressiva afgeleverd. Uit de verzamelde gegevens berekenden de onderzoekers het volgende: vrouwen die de klassieke combinatiepil slikken, hebben 23% vaker antidepressiva ingenomen, wie progesteronpillen gebruikt 34% vaker, met de hormonale pleisters stijgt het risico met 100%, met de vaginale ring 60% en met het hormoonspiraaltje 40%.

De onderzoekers besluiten dat vrouwen die hormonale voorbehoedsmiddelen gebruiken, onder welke vorm dan ook, vaker antidepressiva krijgen voorgeschreven. Dat doet vermoeden dat depressie een mogelijke nevenwerking is van deze anticonceptiemethoden.

Bron

(1) Skovlund CW, Mørch LS, Kessing LV, et al. Association of Hormonal Contraception With Depression. JAMA Psychiatry. Published online September 28 2016

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

De studie-opzet laat niet toe om uit te maken of het hier gaat om een oorzakelijk verband: we weten dus niet of de pil en aanverwanten een depressie kunnen uitlokken. Andere verklaringen zijn denkbaar: vrouwen met een seksuele relatie hebben misschien vaker depressies, dokters die makkelijk anticonceptie voorschrijven, schrijven misschien ook makkelijk antidepressiva voor, vrouwen met neiging tot depressie zijn misschien sneller geneigd om de pil te nemen, enzovoort.

Dat hormonen de stemming kunnen beïnvloeden, is wel al langer bekend. Vrouwen die zich niet goed voelen met een bepaalde pil, krijgen vaak de raad om over te schakelen naar een andere methode. Vaak volstaat het om van type pil te veranderen.

Conclusie

Deense onderzoekers stellen vast dat vrouwen die hormonale anticonceptiemethoden gebruiken, zoals de pil, het hormoonspiraaltje, de vaginale ring of hormonale patches, iets vaker antidepressiva slikken dan vrouwen die geen hormonale anticonceptie gebruiken. Dat betekent nog niet dat deze voorbehoedsmiddelen een depressie kunnen uitlokken. Overigens is het al lang bekend dat hormoonbehandelingen de stemming kunnen beïnvloeden.

Referenties

http://www.nhs.uk/news/2016/09September/Pages/Women-taking-the-contraceptive-pill-more-likely-to-be-depressed.aspx

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief