Cebam Verschenen op 09/06/2016

In het nieuws

Groene thee heeft een belangrijk voordeel. Een Spaanse studie toont aan dat mensen met het downsyndroom hun levenskwaliteit kunnen verbeteren door groene thee te drinken.

Factcheck

Spaanse onderzoekers onderzochten de effecten van supplementen met groene-thee-extract bij downsyndroom en vinden beperkte effecten in enkele mentale tests (geheugen, impulscontrole, dagelijkse vaardigheden). Deze verschillen waren echter zo klein dat men nauwelijks van een effect op de levenskwaliteit kan spreken.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Spaanse onderzoekers van de Universiteit van Barcelona onderzochten de effecten van gallocatechin-3-gallaat, een extract van groene thee, op de mentale vermogens van 84 mensen tussen 16 en 34 jaar oud met het syndroom van Down (1). De deelnemers werden in twee groepen verdeeld: de ene groep kreeg dagelijks capsules met het groene-thee-extract en de andere groep kreeg een neppil (placebo). Alle deelnemers volgden een jaar lang drie keer per week sessies om hun mentale vaardigheden te verbeteren. Bij de start, na zes maanden, na een jaar, alsook een half jaar na het beëindigen van de studie werden de deelnemers getest op aandacht, geheugen, reactiesnelheid, taalvaardigheid, vaardigheden nuttig in het dagelijkse leven, enzovoort. De testresultaten tussen beide groepen, de ‘groene-thee-groep’ en de placebo-groep, werden vervolgens vergeleken. Bij een aantal mensen werd ook een hersenscan genomen. Voor 21 van de 24 tests werden geen verschillen gevonden tussen beide groepen. Voor drie tests scoorde de groene-thee-groep echter iets beter: patronen herkennen (geheugentest), vaardigheden voor het dagelijkse leven en impulscontrole. De verschillen waren echter niet erg groot en volgens de evaluatie leidden ze niet tot een verbetering in levenskwaliteit. De hersenscans toonden evenmin noemenswaardige verschillen. Toch vinden de onderzoekers dat groene thee voor mensen met downsyndroom verder onderzoek verdient, omdat het toch enige impact kan hebben op dagelijkse vaardigheden.

Bron

(1) de la Torre, de Sola S, Hernandez G, et al. Safety and efficacy of cognitive training plus epigallocatechin-3-gallate in young adults with Down's syndrome (TESDAD): a double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 2 trial. The Lancet Neurology. Published online June 7 2016

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

De vastgestelde verschillen zijn niet erg groot en de studiegroep was eerder klein, zodat men vandaag onmogelijk uitspraken kan doen over de effecten van deze supplementen. Of dit ook zou gelden voor groene thee als drank, werd niet getest. Er werden ook vrij veel tests uitgevoerd: hoe meer tests men doet, hoe groter de kans dat er wel ergens verschillen opduiken, zelfs toevallige verschillen. De onderzoekers schoven ook al een hypothese naar voor die een effect zou kunnen verklaren: het groene-thee-extract zou een enzym in de hersenen blokkeren dat te veel geproduceerd wordt bij mensen met downsyndroom.

Al bij al is het lovenswaardig dat er onderzoek verricht wordt naar manieren om de levenskwaliteit voor mensen met downsyndroom te verbeteren. Maar meer onderzoek is nodig om enig effect van dergelijke supplementen te kunnen bevestigen. Enkele koppen groene thee per dag drinken is zonder gevaar, ook voor downpatiënten. Of het enig effect heeft, is niet bekend. Lukraak supplementen op basis van groene thee slikken, wordt echter afgeraden. Er is te weinig bekend over de veiligheid en dosering.

Conclusie

Spaanse onderzoekers onderzochten de effecten van supplementen met groene-thee-extract bij downsyndroom en vinden beperkte effecten in enkele mentale tests (geheugen, impulscontrole, dagelijkse vaardigheden). Deze verschillen waren echter zo klein dat men nauwelijks van een effect op de levenskwaliteit kan spreken.

Referenties

http://www.nhs.uk/news/2016/06June/Pages/Green-tea-extract-boosts-mental-ability-in-people-with-Downs.aspx

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief