Patrick Mullie Verschenen op 29/11/2018

In het nieuws

Elke dag hebben mensen na een ongeval, een bevalling of een operatie bloed, plasma of bloedplaatjes nodig. Terwijl slechts 3% van de bevolking bloed geeft, heeft tot 70% van de bevolking ooit bloed nodig. Mag je bloedgeven bij een lage bloeddruk?

Factcheck

Bloedgeven is essentieel om het leven van anderen te redden. Mensen met een lage bloeddruk lopen niet meer risico's op gezondheidsproblemen na het bloedgeven in vergelijking met mensen met een normale bloeddruk.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Een aantal individuele studies deden vermoeden dat mensen met een lage bloeddruk die bloed gaven, meer nevenwerkingen hadden na het bloedgeven in vergelijking met mensen met een normale bloeddruk. Wetenschappers van Rode Kruis-Vlaanderen deden een systematisch literatuuronderzoek naar studies die nagingen of mensen met een lage bloeddruk meer nevenwerkingen hadden. In vijf wetenschappelijke databases zochten ze naar relevante studies, en na het doornemen van 8.305 studies vonden ze tien studies die de relatie tussen lage bloeddruk en bloedgeven onderzochten.

Op basis van het huidig onderzoek is er geen bewijs dat mensen met een lage bloeddruk na bloedgeven meer nevenwerkingen hebben dan mensen met een normale bloeddruk. Er zijn dus geen wetenschappelijke argumenten om mensen met een lage bloeddruk af te raden om bloed te geven. De kwaliteit van de tien opgenomen studies was echter vrij laag.

Bron

(1) Pauwels NS, Cusack L, De Buck E, Compernolle V, Vandekerckhove P. The effect of pre-donation hypotension on whole blood donor adverse reactions: a systematic review. J Am Soc Hypertens. 2014 Jun;8(6):429-36.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Hoewel bloedgeven over het algemeen als een zeer veilige procedure wordt beschouwd, schat men dat tussen 1% tot 7% van de bloeddonors last kan hebben van een lage bloeddruk nadien. In zeer zeldzame gevallen (maximaal 0,5%) kan een ernstig probleem optreden, dat ziekenhuisopname vereist.

Deze systematische review bevestigt dat bloedgeven veilig is. Er zijn echter een aantal beperkingen aan deze review. Een eerste punt is dat de bloeddruk in studies doorgaans gemeten werd net voor het bloedgeven. Deze bloeddrukwaarde is niet altijd een goede maat voor de normale bloeddruk op andere dagen. Stress en zenuwachtigheid kunnen de bloeddruk verhogen. Een tweede punt is dat de geïncludeerde studies verschilden in opzet, wat het niet mogelijk maakte om een globaal effect te berekenen (meta-analyse). Een laatste punt is dat de studies gevoelig waren voor fouten.

Conclusie

Bloedgeven is essentieel om het leven van anderen te redden. Mensen met een lage bloeddruk lopen niet meer risico's op gezondheidsproblemen na het bloedgeven in vergelijking met mensen met een normale bloeddruk.

Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Ook interessant

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief