Cebam Verschenen op 04/07/2017

In het nieuws

De Orde van Artsen en de Orde van Apothekers sturen een advies uit om te waarschuwen voor de verkoop van geneesmiddelen via internet.

Factcheck

Voorschriftplichtige geneesmiddelen mag je niet online kopen, ook niet wanneer een online arts een voorschrift bezorgt. Deze voorschriften zijn niet wettelijk en de geneesmiddelen zijn vaak vervalsingen en kunnen de gezondheid schaden. De populaire website dokteronline.be is een voorbeeld van zo’n illegale website. De server staat op Curaçao en daarom kan Europa de site niet opdoeken.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Aanleiding is het succes van de website dokteronline.com. Deze website, gelanceerd in 2004, bestaat in 8 talen en biedt online consultaties bij online artsen aan. Vervolgens kan je geneesmiddelen op voorschrift, afgeleverd door de arts, op dezelfde site kopen. Het bedrijf achter de website is gevestigd in Curaçao, zodat het buiten het gebied van de Europese Unie en de Europese wetgeving valt. Binnen de grenzen van de EU is het namelijk verboden om voorschriftplichtige geneesmiddelen op het internet te verhandelen.

De voorschriften die via de website worden aangeleverd zijn niet geldig. In hoeverre de hier afgeleverde geneesmiddelen vervalsingen zijn, is niet duidelijk. Zeker is dat enkele jaren geleden in Nederland een patiënt overleed na inname van geneesmiddelen die zij via doktersonline.com gekocht had. Ook werden er al artsen en apothekers veroordeeld die met deze website samenwerkten. Toch is de website nog steeds actief.

Bron

(1) http://www.lespecialiste.be/nl/actualiteit/orde-internetverkoop-geneesmiddelen-loopt-uit-de-hand?tk_id=nosign

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Zoals voor alle beroepsgroepen geldt, zijn er artsen en apothekers die de deontologie aan hun laars lappen en enkel uit zijn op geldgewin. Dat is misleidend voor patiënten en consumenten die hun vertrouwen stellen in deze artsen en apothekers. Dokteronline.com is een miljardenbusiness en heeft dat grotendeels aan deze malafide personen te danken.

Uit onderzoek blijkt dat minstens 50% van de via internet afgeleverde geneesmiddelen namaak zijn: ze kunnen de gezondheid schaden. Geneesmiddelen die buiten het legale circuit worden verhandeld, ontsnappen aan elke controle. Bovendien is het aankopen van voorschriftplichtige geneesmiddelen verboden: het kan leiden tot boetes en inbeslagname van goederen. Loopt er iets mis, dan hebt u geen verhaal.

Meer en meer apotheken bieden online diensten aan, wat verwarrend is voor de consument. Internetsites van Belgische apotheken mogen enkel vrij verkrijgbare producten aanbieden en de sites moeten bekend zijn bij de Orde der Apothekers en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Daar kan u de lijst raadplegen met alle toegelaten websites van Belgische apotheken.

Conclusie

Voorschriftplichtige geneesmiddelen mag je niet online kopen, ook niet wanneer een online arts een voorschrift bezorgt. Deze voorschriften zijn niet wettelijk en de geneesmiddelen zijn vaak vervalsingen en kunnen de gezondheid schaden. De populaire website dokteronline.be is een voorbeeld van zo’n illegale website. De server staat op Curaçao en daarom kan Europa de site niet opdoeken.

Referenties

Lees ook de FAGG brochure ‘Surf niet met je gezondheid

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief