Patrick Mullie Verschenen op 05/11/2021

Bewering

In tegenstelling tot wijdverbreide stereotypen gaan de emoties bij vrouwen niet sterker op en neer dan bij mannen, zeggen onderzoekers. Klopt dit?

Factcheck

Deze studie op een kleine groep deelnemers toont aan dat vrouwen met of zonder hormonale therapie emotioneel even stabiel zijn als mannen. Dit betekent dat vrouwen omwille van emotionele redenen niet mogen uitgesloten worden uit wetenschappelijk onderzoek, zoals nu dikwijls het geval is. Het was niet het doel van de studie om na te gaan of mannen en vrouwen even emotioneel reageren.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Vrouwen worden dikwijls uitgesloten uit wetenschappelijke studies over emotionele ervaringen omdat hun emotionele toestand afhankelijk zou zijn van de hormonale status. Deze hormonale status varieert meer bij vrouwen dan bij mannen, waarbij men vermoedt dat dit studies kan beïnvloeden.

Onderzoekers gingen na of er verschillen waren in emotionele reacties tussen mannen en vrouwen (1). De studiegroep bestond uit 30 mannen, 28 vrouwen zonder een hormonale behandeling en 84 vrouwen met een hormonale behandeling. De deelnemers waren tussen 18 en 38 jaar oud, en moesten gedurende 75 dagen online vragenlijsten invullen over hun emotionele toestand. 

De onderzoekers kwamen tot het besluit dat er weinig verschillen waren in variaties in emotionele gewaarwordingen tussen mannen en vrouwen met of zonder hormonale therapieën.

Bron

(1) Weigard A, Loviska AM, Beltz AM. Little evidence for sex or ovarian hormone influences on affective variability. Sci Rep. 2021 Oct 22;11(1):20925.

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Het doel van deze studie was vooral om de stabiliteit van de emoties na te gaan, niet om de verschillen in hoe mannen en vrouwen emoties ervaren te meten.

De studie werd uitgevoerd op een kleine groep proefpersonen, vooral van het westers blanke type, waardoor conclusies voor andere bevolkingsgroepen niet mogelijk zijn.

Een bijkomende moeilijkheid ligt in het meten van emoties. Hoewel elektronische vragenlijsten een goed beeld kunnen geven van de emotionele toestand van een persoon, steunt natuurlijk alles op het eerlijk invullen door de deelnemers. Als de deelnemer geen eerlijk antwoord geeft op de elektronische vragen, dan zal de onderzoeker uiteraard verkeerde conclusies trekken.

Een laatste punt ligt in het feit dat de maatschappij op een stereotiepe manier verschillend omgaat met emotionele mannen en vrouwen, wat het gedrag kan beïnvloeden. Zo zal wenen bij mannen eerder als een teken van zwakte aanzien worden, terwijl dit bij vrouwen medelijden opwekt.

Het is wel een grote verdienste van deze studie om stereotypen in vraag te stellen.

Conclusie

Deze studie op een kleine groep deelnemers toont aan dat vrouwen met of zonder hormonale therapie emotioneel even stabiel zijn als mannen. Dit betekent dat vrouwen omwille van emotionele redenen niet mogen uitgesloten worden uit wetenschappelijk onderzoek, zoals nu dikwijls het geval is. Het was niet het doel van de studie om na te gaan of mannen en vrouwen even emotioneel reageren.

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief