Cebam Verschenen op 02/08/2016

In het nieuws

We zouden per dag minstens één uur goed moeten bewegen, zeker als we een zittende job hebben. Dat staat in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet en komt uit een nieuwe wereldwijde studie.

Factcheck

Onderzoekers combineerden studies over de nadelen van veel zitten met de voordelen van fysieke activiteit en komen tot de bevinding dat mensen die minstens 8 uur per dag zitten ongeveer 60 tot 75 minuten zouden moeten bewegen aan een matig-intensieve intensiteit (dat betekent met verhoogde hartslag en licht zweten) om de nadelen van hun sedentaire bestaan voldoende te compenseren.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Een internationale groep wetenschappers verzamelde eerdere studies die een verband zochten tussen zitten, bewegen en sterfterisico. Ze vroegen aan de auteurs van deze studies om hun resultaten opnieuw te analyseren volgens een door hen uitgewerkt protocol, zodat ze de studieresultaten van 61 studies over dit onderwerp met elkaar konden vergelijken. Op die manier beschikten ze over gegevens van meer dan één miljoen mensen die ooit hadden deelgenomen aan zo’n studie. Deze gegevens werden vervolgens gecombineerd en opnieuw geanalyseerd (1).

De deelnemers werden in categorieën ondergebracht, afhankelijk van het aantal uren dat ze dagelijks zittend doorbrachten (minder dan 4 uur, 4 tot 6 uur, 6 tot 8 uur en meer dan 8 uur). De fysieke activiteit werd uitgedrukt in MET, een maatstaf die aangeeft hoeveel energie het lichaam nodig heeft voor een bepaalde activiteit. Deelnemers werden in 4 groepen ingedeeld afhankelijk van het aantal MET’s per week: minder dan 2,5 (komt overeen met 5 minuten matig-intensieve activiteit per dag), 16 (25 tot 35 minuten matig-intensief actief per dag), 30 (50 tot 65 minuten matig-intensief actief per dag) en meer dan 35,5 (60 tot 75 minuten matig-intensief actief per dag). Er werd ook gekeken naar tijd gespendeerd voor televisie (van minder dan 1 uur tot meer dan 5 uur per dag).

De onderzoekers vonden dat mensen die zeer weinig fysiek actief zijn al meer risico lopen op vroegtijdige sterfte wanneer ze meer dan 4 uur per dag zittend doorbrengen. Wie nog meer zit en daarnaast weinig beweegt, riskeert nog vroeger te sterven. Zeer actieve mensen die minder dan 4 uur per dag zittend doorbrengen, lopen tot 59% minder kans op vroegtijdige sterfte, zowel door kanker als door hart- en vaatziekten. Mensen die veel fysiek actief zijn en toch een job hebben waarbij ze minstens 8 uur per dag zitten, zijn beter af dan mensen die weinig beweging nemen en minder dan 4 uur per dag zitten.

De onderzoekers concluderen dat regelmatig matig-intensief actief zijn heel belangrijk is, zeker voor mensen met een zittend beroep.

Bron

(1) Ekelund U, Steene-Johannessen J, Brown WJ, et al. Does physical activity attenuate, or even eliminate, the detrimental association of sitting time with mortality? A harmonised meta-analysis of data from more than 1 million men and women. The Lancet. Published online July 27 2016

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Deze overzichtsstudie laat er geen twijfel over bestaan: te veel zitten terwijl dit niet gecompenseerd wordt door voldoende bewegen aan matig-intensieve intensiteit verhoogt het risico op vroegtijdige sterfte door hart- en vaatziekten en kanker. Om de risico’s verbonden aan een sedentaire levensstijl te compenseren, zijn extra inspanningen nodig. De huidige aanbeveling van 30 minuten beweging per dag compenseert volgens deze analyse niet de nadelen van minstens 8 uur zitten per dag. Mensen met een kantoorjob zouden volgens de onderzoekers best nog meer bewegen: namelijk 60 tot 75 minuten per dag.

Conclusie

Onderzoekers combineerden studies over de nadelen van veel zitten met de voordelen van fysieke activiteit en komen tot de bevinding dat mensen die minstens 8 uur per dag zitten ongeveer 60 tot 75 minuten zouden moeten bewegen aan een matig-intensieve intensiteit (dat betekent met verhoogde hartslag en licht zweten) om de nadelen van hun sedentaire bestaan voldoende te compenseren.

Referenties

http://www.nhs.uk/news/2016/07July/Pages/An-hour-of-exercise-a-day-may-compensate-for-an-office-lifestyle.aspx

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief