Patrick Mullie Verschenen op 22/07/2020

Bewering

Hoe overtuig je de bevolking dat een nieuwe behandeling werkt? Door de werkzaamheid met een rond getal aan te geven, ook al is dat ronde getal lager dan het werkelijke getal. Dat blijkt uit nieuw onderzoek.

Factcheck

Amerikaanse onderzoekers gingen na of ronde getallen meer impact hadden op het denken en het gedrag van mensen dan werkelijke getallen. Ze stelden vast dat de ronde getallen als positiever ervaren werden omdat de niet-afgeronde getallen minder makkelijk te begrijpen zijn. Deze kennis kan nuttig zijn om gezondere keuzes aan te moedigen.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Amerikaanse onderzoekers gingen na of ronde getallen (bijv. 100) meer impact hadden op het denken en het handelen van mensen dan niet-ronde getallen (bijv. 101) (1). Deze eigenschap noemt men “framing”: door een situatie anders te omschrijven, krijg je een andere reactie. Zo kan je zeggen dat een glas halfvol of halfleeg is: in beide gevallen bevat het glas evenveel vloeistof, maar halfvol legt de aandacht op “vol”. Op die manier kan je een product zwakker of sterker doen lijken.

De onderzoekers gingen na of we deze strategie ook kunnen gebruikt om cijfers weer te geven: zijn we gevoelig voor de manier waarop cijfers uitgedrukt worden? Om dit te testen, selecteerden de Amerikaanse onderzoekers 219 deelnemers. De deelnemers kregen verschillende vragenlijsten met cijfers in, afgerond en niet afgerond.

Een voorbeeld van hoe ze de vragen stelden:

  • Bij de eerste groep stelt men de volgende vraag: stel dat u een vriend uitnodigt voor het avondeten en dat u zijn favoriete lasagnegerecht met gehakt maakt. Het rundvlees is 80% mager. Wat vindt u van het rundergehakt?
  • Bij een volgende groep werd dezelfde vraag gesteld met: het rundvlees is 20% vet. Wat vindt u van het rundergehakt?
  • Bij de derde en de vierde groep werden 80% en 20% vervangen door 80,31% en 19,69%.

Bij de analyse bleek dat 80% mager positiever werd ervaren dan 20% vet. Opmerkelijk is ook dat de afgeronde cijfers als positiever ervaren werden dan de niet-afgeronde cijfers. Dit betekent dat 80% en 20% als positiever ervaren werden dan 80,31% en 19,69%, terwijl de werkelijke cijfers hoger en lager waren dan de afgeronde cijfers.

Volgens de onderzoekers zijn niet-afgeronde getallen minder makkelijk te begrijpen, omdat de mensen de neiging hebben om het niet-afgerond getal te vergelijken met een gemakkelijk te begrijpen ideale standaard, bijvoorbeeld 100%.

Bron

(1) Jain G, Gaeth GJ, Nayakankuppam D, et al. Revisiting attribute framing: The impact of number roundedness on framing. Organizational Behavior and Human Decision Processes 161 (2020) 109–119.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

De resultaten van dergelijke onderzoeken zijn interessant om de communicatie naar het publiek toe efficiënter te maken. Zo blijkt dat getallen afronden belangrijk is: een behandeling die voor 91,34% werkt kan beter verkocht worden als 90% werkzaam. Dit is natuurlijk een eigenaardig fenomeen: 90% is minder dan 91,34%. Logisch gezien zou je dus voor het tweede getal moeten gaan, maar 91,34% vinden we moeilijker te begrijpen. Bij 90% denken we eerder “bijna 100%”.

Getallen wekken gevoelens op die niets met het getal zelf te maken hebben. Ronde getallen zouden mensen meer aanmoedigen om gezondere keuzes te maken. In volle coronacrisis zouden we dus beter 2 meter afstand houden in plaats van 1,5 meter.

Conclusie

Amerikaanse onderzoekers gingen na of ronde getallen meer impact hadden op het denken en het gedrag van mensen dan werkelijke getallen. Ze stelden vast dat de ronde getallen als positiever ervaren werden omdat de niet-afgeronde getallen minder makkelijk te begrijpen zijn. Deze kennis kan nuttig zijn om gezondere keuzes aan te moedigen.

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief