Patrick Mullie Verschenen op 21/12/2023

In het nieuws

Personen die veel tijd met elkaar doorbrengen, lijken steeds meer op elkaar. Maar wat als de ene optimistisch in het leven staat en de ander ronduit pessimistisch? Wordt een eeuwige positivo dan een zwartkijker of kikkert de ander net op van al dat enthousiasme? Een nieuwe studie brengt duidelijkheid.

Factcheck

Onderzoek toont dat de minder gelukkige partner in een koppel de gelukkigere partner eerder negatief beïnvloedt dan omgekeerd. Na verloop van tijd zal de gelukkige partner het welzijnspatroon van de andere partner overnemen. Dat zou het gevolg kunnen zijn van het feit dat mensen negatieve gevoelens vaker uiten dan positieve, waardoor koppels meer negatieve dan positieve gesprekken voeren.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

De krant Het Nieuwblad brengt het verslag uit van een studie die naging hoe koppels elkaar beïnvloeden (1). Als een van beiden aangeeft gelukkiger te zijn dan de ander, zou het op termijn slechter gaan met het mentaal welbevinden van de persoon in kwestie. De ongelukkigste partner in de relatie kan dankzij de optimist aan zijn of haar zijde dan weer een kleine toename in geluk ervaren, maar vaak verbetert de stemming helemaal niet.

Wat hield het onderzoek in?

Duitse onderzoekers gingen na hoe het karakter van koppels kan evolueren door samen te leven (2).  

  • Het is bekend dat er een opmerkelijke overeenkomst kan zijn in psychologisch welzijn tussen romantische partners. De wetenschappers onderzochten of het vergelijkbaar niveau van welzijn tussen partners wordt gekenmerkt door de meer of de minder gelukkige partner
  • In 2 studies volgden ze via vragenlijsten het welzijnsniveau van Duitse en Nederlandse paren (21.894 paren) op gedurende 37 jaar (studie 1) en 14 jaar (studie 2). 
  • Na verloop van tijd en binnen elk paar ervoer de gelukkigere partner de grootste daling van het welzijn, terwijl het welzijn van de ongelukkige partner niet of weinig veranderde. 

De wetenschappers besloten dat er een negativiteitsbias aanwezig is in de gezamenlijke ontwikkeling van welzijn bij romantische paren. De negativiteitsbias betekent dat mensen gemakkelijker beïnvloed worden door negatieve dan door positieve gebeurtenissen en ze zich de negatieve gemakkelijker herinneren.

Bron

(1) Wordt een optimist minder vrolijk door samen te leven met een pessimist? Studie brengt duidelijkheid. Het Nieuwsblad, 14 december 2023.

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Hoewel deze studie waarnemend van aard is, zijn de resultaten toch wel interessant

  • Het spreekt voor zich dat leven met een pessimistische persoon je eigen levensgeluk kan aantasten, maar je zou eigenlijk ook het omgekeerde kunnen verwachten. Leven met een opgewekte persoon zou je gemoed ook kunnen opkrikken. De vraag is dus waarom het welzijn van een gelukkige partner kwetsbaarder overkomt. 
  • Onderzoek toont aan dat negativiteit gemakkelijker overgaat van de ene persoon naar de andere via sociale interacties. Of anders uitgedrukt: we zullen sneller negatieve gevoelens uiten dan puur geluk. Het delen van informatie over stressvolle of verontrustende gebeurtenissen kan deel uitmaken van het verwerken van die gebeurtenissen. Het gevolg is dat negatieve gesprekken binnen een koppel mogelijk vaker voorkomen, waardoor met de jaren de gelukkigste partner zich ook minder goed gaat voelen.

Een kanttekening bij deze studie is dat er geen verschil gemaakt wordt tussen een negatieve levenshouding van een partner, en het voorkomen van gebeurtenissen die het welzijn van het koppel kunnen beïnvloeden. Zo kan een partner een job verliezen, wat uiteraard het welzijn van het koppel zal beïnvloeden.

Opmerkelijk is ook dat koppels met een gelijkaardig gevoel van welzijn stabieler zijn. Het kan dus zijn dat de daling van het welzijnsgevoel bij de gelukkige partner positief is voor de stabiliteit van het koppel.

Conclusie

Onderzoek toont dat de minder gelukkige partner in een koppel de gelukkigere partner eerder negatief beïnvloedt dan omgekeerd. Na verloop van tijd zal de gelukkige partner het welzijnspatroon van de andere partner overnemen. Dat zou het gevolg kunnen zijn van het feit dat mensen negatieve gevoelens vaker uiten dan positieve, waardoor koppels meer negatieve dan positieve gesprekken voeren.

Referenties

(2) Stavrova, O., Chopik, W. J. (2023). Don’t Drag Me Down: Valence Asymmetry in Well-Being Co-Development in Couples. Social Psychological and Personality Science, 0(0). https://doi.org/10.1177/19485506231207673.

Gerelateerde nieuwsberichten
Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief