Patrick Mullie Verschenen op 07/05/2019

In het nieuws

Een voedingsmiddel dat de prestaties (legaal) bevordert en het recuperatievermogen verhoogt, waardoor duursporters gemiddeld 15% beter kunnen presteren: het bestaat, en het wordt in de topsport al enkele jaren gebruikt. Het gaat om ketonen.

Factcheck

Deze studie toont aan dat het innemen van ketonen mogelijk voordelen heeft voor duursporters. Na minstens twee weken beperkt het nadelige gevolgen van intensief trainen. Omdat deze studie werd uitgevoerd op een beperkte groep atleten, lijkt verder onderzoek noodzakelijk alvorens conclusies te trekken en de gevolgen van ketonen voor de gezondheid op lange termijn in kaart te brengen.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Gerenommeerde wetenschappelijke onderzoekers uit Leuven gingen na of het toedienen van ketonen aan atleten de negatieve gevolgen van overtraining konden beperken, waardoor atleten op termijn een hogere trainingsbelasting aankunnen (1). Ketonen zijn zuren die in het lichaam ontstaan bij koolhydraatarme diëten, waardoor het lichaam andere bronnen moet gebruiken om bloedsuiker aan te maken.

Een groep van 18 proefpersonen moest gedurende drie weken intensief trainen. De helft van de proefpersonen kreeg ketonen toegediend, de andere helft vetten. De personen die ketonen kregen, takelden minder snel af door de fysieke inspanningen, hadden een grotere eetlust en presteerden hierdoor beter. Verder hadden ze een dagelijkse energie-inname van 4.199 kcal, tegenover 3.652 kcal voor de tweede groep. Na drie weken kon de groep die ketonen innam 15% meer trainingsinspanning leveren.

De auteurs besluiten dat het toedienen van ketonen bij langdurig en intens duursporten de recuperatie versnelt, waardoor de trainingsinspanning behouden kan blijven.

Bron

(1) Poffé C, Ramaekers M, Van Thienen R, Hespel P. Ketone ester supplementation blunts overreaching symptoms during endurance training overload. J Physiol. 2019 Apr 30.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Deze opmerkelijke studie toont als eerste een positief effect aan tussen ketonen en recuperatie na duursportprestaties. Aangezien de studiegroep echter beperkt was tot tweemaal negen personen, lijkt het aangewezen om te wachten op bevestiging alvorens conclusies te trekken. Ketonen zorgen niet voor een stijging van de sportprestaties met 15%, maar voor een behoud van een goede eetlust, waardoor atleten meer koolhydraten kunnen opnemen. Als gevolg hiervan kunnen ze beter trainen en presteren.

Opvallend in de studie is dat er gedurende de eerste twee weken van de inspanningen geen verschil was tussen beide groepen, maar wel gedurende de derde week, met zeer grote verschillen tussen de atleten onderling. De prestatiedaling in de tweede groep (controlegroep) werd vooral beïnvloed door een aantal personen die merkelijk lager scoorden.

Uit de publicatie van de studie valt niet op te maken hoe de groepen blind verdeeld werden, noch hoe dit geheim bewaard bleef voor de onderzoekers. Beide eigenschappen zijn essentieel om bepaalde groepen niet te bevoordelen en zo een resultaat te forceren.

Er zijn tot op heden geen nadelige gevolgen van ketonen voor het lichaam vastgesteld, maar verder onderzoek lijkt essentieel alvorens hierover conclusies te trekken. Er zijn ook geen gegevens beschikbaar over de gevolgen van het toedienen van ketonen voor de gezondheid op lange termijn.

Conclusie

Deze studie toont aan dat het innemen van ketonen mogelijk voordelen heeft voor duursporters. Na minstens twee weken beperkt het nadelige gevolgen van intensief trainen. Omdat deze studie werd uitgevoerd op een beperkte groep atleten, lijkt verder onderzoek noodzakelijk alvorens conclusies te trekken en de gevolgen van ketonen voor de gezondheid op lange termijn in kaart te brengen.

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief