Cebam Verschenen op 21/11/2016

In het nieuws

Dampen verhoogt de kans dat tieners beginnen roken, blijkt uit een nieuwe Amerikaanse studie.

Factcheck

De e-sigaret kan dan een middel zijn dat rokers helpt te stoppen met roken, tieners die nooit gerookt hebben en e-sigaretten gaan dampen, lopen mogelijk meer risico om te beginnen roken.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Over de impact van e-sigaretten is al veel inkt gevloeid. In dit onderzoek volgden Amerikaanse onderzoekers 3.084 middelbareschoolstudenten van gemiddeld 15,5 jaar gedurende 6 maanden (1). De jongeren werden uitgebreid ondervraagd over hun rook- en dampgewoonten. Vervolgens werden ze in categorieën ondergebracht: e-sigaretgebruikers (nooit, vroeger eens geprobeerd, af en toe, frequent) en rokers (niet, af en toe, frequent). Na zes maanden werden ze opnieuw bevraagd.

Van de tieners die nooit gedampt hadden was 0,7% roker geworden, tegenover 3,3% van diegenen die ooit gedampt hadden, 5,3% van diegenen die af en toe e-sigaretten dampten en 19,9% van de jongeren die frequent e-sigaretten dampten. In het onderzoek werd rekening gehouden met beïnvloedende factoren, zoals leeftijd, geslacht, opleiding van de ouders, thuissituatie, alcohol- en druggebruik, impulsief gedrag, rookgedrag van vrienden, …

De onderzoekers besloten dat tieners die regelmatig e-sigaretten dampen meer kans hebben om roker te worden.

Bron

(1) Leventhal AM, Stone MD, Andrabi N, et al. Association of e-Cigarette Vaping and Progression to Heavier Patterns of Cigarette Smoking. JAMA. Published online November 8 2016

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Dit is een goed opgezette studie bij een grote groep tieners. Door de aard van het onderzoek kan niet bewezen worden dat e-sigaretten de reden zijn waarom tieners gaan roken. Mogelijk spelen nog andere factoren die aanzetten tot roken een rol. Een ander zwak punt is dat de studie volledig gebaseerd is op wat de tieners zelf vertelden over hun rook-, damp- en ander gedrag en dit niet objectief kon beoordeeld worden.

Toch is het een teken aan de wand: door de opsplitsing in categorieën werd een trend zichtbaar. Hoe meer gedampt werd, hoe groter de kans op roken.

Meer info over de e-sigaret vind je hier: http://www.vigez.be/themas/tabak/e-sigaret

Conclusie

De e-sigaret kan dan een middel zijn dat rokers helpt te stoppen met roken, tieners die nooit gerookt hebben en e-sigaretten gaan dampen, lopen mogelijk meer risico om te beginnen roken.

Referenties

http://www.nhs.uk/news/2016/11November/Pages/Teen-vapers-more-likely-to-take-up-smoking.aspx

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief