Cebam Verschenen op 28/06/2017

In het nieuws

Zonen van vrouwen die paracetamol slikten in de zwangerschap zouden minder haantjesgedrag vertonen. Ze hebben ook minder zin in seks, suggereert een Deense studie.

Factcheck

Deze studie is gebaseerd op een muizenexperiment waarbij de muisjes de hele dracht lang doses paracetamol kregen die in verhouding het driedubbele waren van wat voor mensen is toegestaan. Daaruit kan je natuurlijk geen enkele conclusie trekken voor zwangere vrouwen en nog minder voor hun zonen. Dit bericht is bangmakerij en raakt kant noch wal. Paracetamol is veilig in de zwangerschap, maar gebruik het enkel als het echt nodig is en in een zo laag mogelijke dosis.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Deense onderzoekers gaven een groep drachtige muizen iedere dag een flinke dosis paracetamol in het drinkwater en een andere groep muizen gewoon drinkwater, tot ze jongen kregen (1). Doel was nagaan of de pijnstiller een impact heeft op mannelijk gedrag van mannelijke muisjes in het latere leven. Dit werd getest door volgende gedragingen te observeren bij het nageslacht op de leeftijd van 8 weken: urineren om territorium af te bakenen, agressief gedrag tegenover andere mannetjesmuizen en seksuele activiteit van vrouwelijke muisjes. Daarin zag men een duidelijk verschil. De paracetamolmuisjes urineerden minder om hun terrein af te bakenen, beten minder naar andere muisjes en vertoonden minder seksuele interesse.

Na afloop van dit experiment werden de muizen gedood en werd hun brein onderzocht: de onderzoekers focusten daarbij op een bepaalde zone in het brein (de seksueel dimorfe nucleus) die bij mannelijke muizen typisch groter is dan bij vrouwelijke. Ze vonden geen verschil in gewicht van deze kernen in het brein. Echter, de kern van de muisjes waarvan de moedermuis hoge doses paracetamol had gekregen in de zwangerschap, bevatte de helft minder cellen in vergelijking met de controlemuisjes.

De onderzoekers besluiten dat paracetamol een ‘anti-androgeen’-effect heeft en mogelijk ook een negatief effect op vermannelijking van het brein.

Bron

(1) Hay-Schmidt A, Ejlstrup Finkielman OT, Jensen BAH, et al. Prenatal exposure to paracetamol/acetaminophen and precursor aniline impairs masculinisation of male brain and behaviour. Reproduction. Published online May 30 2017.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Het gaat om een dierexperiment. Het effect werd nooit getest bij zwangere vrouwen en ethisch kan dit ook niet. Bovendien kregen de drachtige muizen een dosis paracetamol (150 mg per kg lichaamsgewicht) die drie keer hoger ligt dan de toegelaten maximale dosis voor de mens, rekening houdend met verschillen in lichaamsgewicht. De standaarddosis paracetamol is gebaseerd op 50 mg per kg lichaamsgewicht.

Overigens kregen de muisjes iedere dag van de dracht deze hoge doses. Zwangere vrouwen die paracetamol gebruiken, doen dit gewoonlijk kortstondig bij pijn of koorts, en nooit negen maanden lang. Paracetamol is veilig in de zwangerschap, maar je moet er niet mee overdrijven. Stel dat je koorts hebt in de zwangerschap en niets inneemt, dan is dat op zich misschien wel schadelijker voor de foetus.

Conclusie

Deze studie is gebaseerd op een muizenexperiment waarbij de muisjes de hele dracht lang doses paracetamol kregen die in verhouding het driedubbele waren van wat voor mensen is toegestaan. Daaruit kan je natuurlijk geen enkele conclusie trekken voor zwangere vrouwen en nog minder voor hun zonen. Dit bericht is bangmakerij en raakt kant noch wal. Paracetamol is veilig in de zwangerschap, maar gebruik het enkel als het echt nodig is en in een zo laag mogelijke dosis.

Referenties

http://www.nhs.uk/news/2017/06June/Pages/does-paracetamol-taken-in-pregnancy-affect-masculinity.aspx

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief