Patrick Mullie Verschenen op 09/03/2023

In het nieuws

Nieuw onderzoek vindt een verband tussen regelmatig gebruik van laxeermiddelen en dementie, vooral bij mensen die meerdere types laxeermiddelen nemen. In de studie nam het risico op dementie met 51% toe. Klopt dat?

Factcheck

Een waarnemende studie stelt vast dat personen die veel (soorten) laxeermiddelen innemen, vaker dementie ontwikkelen. Dat is echter niet noodzakelijk een oorzakelijk verband. In de zeer kleine groep deelnemers die vaak laxeermiddelen gebruikte, speelden veel andere risicofactoren mee die de kans op dementie verhogen, zoals een ongezonde levensstijl. Het is dus niet aangetoond dat laxeermiddelen de kans op dementie verhogen.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Een internationale groep onderzoekers ging het verband na tussen het gebruik van laxeermiddelen en dementie (1). Vaak laxeermiddelen nemen zou de samenstelling van je darmbacteriën kunnen verstoren. Volgens de wetenschappers zou dat tot dementie kunnen leiden. Ze gebruikten gegevens van een grote cohortstudie, een soort waarnemend onderzoek (UK Biobank Study):

 • Tussen 2006 en 2020 volgden onderzoekers een groep van 502.229 personen op.
  • Aan de start van de studie gingen ze na hoe vaak de deelnemers laxeermiddelen gebruikten.
  • Tijdens de verdere opvolging registreerden ze wie dementie ontwikkelde.
 • Van alle deelnemers gebruikten slechts 18.235 (3,6%) mensen regelmatig laxeermiddelen, een zeer kleine minderheid.
 • Gedurende de opvolging kregen 218 (1,3%) deelnemers die laxeermiddelen namen dementie. In de veel grotere groep personen die geen laxeermiddelen namen, ontwikkelden slechts 1.969 (0,4%) deelnemers dementie.
 • Rekening houdend met verstorende factoren, steeg het risico op dementie met 51% in de groep die laxeermiddelen gebruikte.

De onderzoekers besluiten dat personen die regelmatig laxeermiddelen gebruiken, vooral meerdere soorten, een grotere kans op dementie hebben.

Bron

(1) Yang Z, Wei C, Li X, et al. Association Between Regular Laxative Use and Incident Dementia in UK Biobank Participants. Neurology. 2023 Feb 22:10.1212/WNL.0000000000207081.

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Het besluit van de onderzoekers is niet correct, omdat je op basis van een waarnemende studie geen oorzaak-gevolgverband kan vaststellen:

 • Er was zeker een verband tussen laxeermiddelen en dementie, maar vele factoren kunnen dat verband verklaren:
  • De kleine groep die veel laxeermiddelen gebruikte, was gemiddeld:
   • ouder;
   • minder actief;
   • zwaarder;
   • vaker depressief;
   • vaker diabetespatiënt;
   • vaker roker.
  • Dat zijn allemaal factoren die een rol kunnen spelen in de ontwikkeling van dementie.
 • De groep die minder dementie ontwikkelde, dronk ook beduidend meer alcohol. Dat is opmerkelijk.
  • Zopas namen we een studie onder de loep die aantoonde dat lichte tot matige alcoholconsumptie mogelijk beschermt tegen dementie (2).
 • De onderzoekers beschrijven hoe de darmbacteriën (darmflora) een rol zouden kunnen spelen in de ontwikkeling van dementie.
  • Ander recent onderzoek spreekt die hypothese echter tegen (3).
  • Er waren ook geen gegevens over de opname van voedingsvezels, die je darmflora kunnen beïnvloeden.
  • De studie ging ook niet na of de darmflora bij gebruikers van laxeermiddelen gewijzigd was.
 • Tijdens de grote cohortstudie peilden de onderzoekers enkel bij de start van de studie naar het laxeermiddelengebruik.
  • Ze gingen er dus van uit dat de deelnemers gedurende de volgende tien jaar evenveel laxeermiddelen bleven innemen. Maar dat is niet zeker.
 • Dat 1,3% van de gebruikers van laxeermiddelen dementie ontwikkelde, betekent evenzeer dat 98,7% geen dementie kreeg.

Conclusie

Een waarnemende studie stelt vast dat personen die veel (soorten) laxeermiddelen innemen, vaker dementie ontwikkelen. Dat is echter niet noodzakelijk een oorzakelijk verband. In de zeer kleine groep deelnemers die vaak laxeermiddelen gebruikte, speelden veel andere risicofactoren mee die de kans op dementie verhogen, zoals een ongezonde levensstijl. Het is dus niet aangetoond dat laxeermiddelen de kans op dementie verhogen.

Referenties

(2) Krüger JF, Hillesheim E, Pereira ACSN, Camargo CQ, Rabito EI. Probiotics for dementia: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Nutr Rev. 2021 Jan 9;79(2):160-170.

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief